فرياد ِ مهدی :
_
baby.jpg ۱۲ ه-.ش. - 1.jpg ۵ ه-.ش. - 1.jpg ۱۰ ه-.ش. - 1.jpg
مهدی


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
مهدی
مهدی
یا ارحم الراحمین

چند آيه زيبا :

گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟
گفت: «انَّ مع العسر یسرا»
"قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)

گفتم: واقعا؟!
گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»
حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)

گفتم: خب خسته شدم دیگه...
گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»
از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)

گفتم: انگار منو فراموش کردی!
گفت:«اذکرونی اذکرکم»
منو یاد کن تا یادت باشم.

گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!
گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»
تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63)
«انّی اعلم ما لاتعلمون»
من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30)

گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟
گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»
حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.
(یونس/ 109)

ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)
گفت: «الیس الله بکاف عبده»
من هم برای تو کافی ام.(زمر/36)
... ادامه
مهدی
مهدی
قلمــــت را بردار
بنويس از همـــه ى خوبيها

زندگــــى، عشــــــق، اميــد

و هر آن چيز که بر روى زمين زيبا هست

گل مريــــم، گــــل رز

بنويس از دل يک عاشق بى تاب وصال

از تمنــــــا بنويــــس

از دل کوچک يک غنچه که وقت است دگر باز شود

بنــــويس از لبـــــخند

از نگاهـــــــى بنويـــــس
کـــــه پــــــر از عشــــــــق
به هر جاى جهـــــــان مى نگرد

قلمــــــت را بردار
روى کاغــــــذ بنويس

زندگى با همـــه تلخى ها
باز هــــم شيـــــرين اســـت ...
... ادامه
مهدی
مهدی
ای جووووووووووووووووووووووووونم

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
هر کی ی جمله بگه بعد از دیدن عکس زیر

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
مهدی
مهدی
مورد داشتيم آقا از خانمش پرسيده
ميخواي خورشيد زندگيم بشي؟
خانم گفته بله كه ميخوام
آقا گفته پس لطفا ٦٧ ميليون مايل از من دورشو

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
مهدی
مهدی
سه حرفیه از همه چیز هم برتر

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

توی یک جمع نشسته بودم بیحوصله بودم

طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم ورق زدم مداد لای آن را برداشتم

همینکه توی دلم خواندم سه عمودی

یکی گفت بگو بلند بگو

گفتم یک کلمه سه حرفیه ، از همه چیز برتر است

حاج آقا گفت : پول

تازه عروس مجلس گفت : عشق

شوهرش گفت : یار

کودک دبستانی گفت : علم

حاج آقا پشت سر هم گفت : پول اگه نمیشه طلا ، سکه

گفتم : حاج آقا اینها نمیشه

گفت : پس بنویس مال

گفتم : حاج آقا بازم نمیشه

گفت : جاه

خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه

دیدم ساکت شد

مادر بزرگ پیر گفت :عمر
مهدی
مهدی
مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است

من خلاف جهت آب شنا کردن را،مثل یک معجزه باور دارم.

آخرین دانه کبریتم را میکشم در این باد…هرچه باداباد!


لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
صفحات: 4 5 6 7 8 انتها ابتدا