برای علاقه مندان به شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

مشاعره

گروه عمومی · 13 کاربر · 346 پست
جواد
جواد
کفر است در طریقت ما کینه داشتن
آیین ماست سینه چو آیینه داشتن
Behnaz
Behnaz
اذیتم نکن
تیرم خطا نمی‌رود
به انگشت‌های کشیده‌ام
پلیس مشکوک نمی‌شود
آرام مدادم را پشت گوش می‌گذارم
زیر لب آواز می‌خوانم
راستی !
چه کسی می‌فهمد
زنی
در شعری بی‌وزن
تو را
از پا در آورده
... ادامه
آرام
آرام
مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم
تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم

به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری
به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم


ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم
که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم
... ادامه
جواد
جواد
دردم از یار است و درمان نیز هم - دل فدای او شد و جان نیز هم
آرام
آرام
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
آرام
آرام
وقتی هستی
در دلم قیامتی ست
و تمامی ابنای بشر
به تماشای تو برمی خیزند
قامتی که زمین را
از ساق های گندمی
تا شانه آسمانی ات
بالا می برد
آمدنت همیشه
قیامتی ست
بلند بالا!
ای تیک تاک نبض!
ای لنگر بودن!
بودن چه بیهوده ست
اگر قیامتی نباشد
و من بار دیگر
تو را نبوسم... ننوشم... نبینم...
چه بیهوده ست اگر قیامتی نباشد
تا در سکوت
دست های تو را بگیرم
و به ابدیت نگاهت
لبخند بزنم.
... ادامه
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
ویرانه ی متروکم: نه بام و نه دیواری
آرام نگیرد کس، در سایه کوتاهم
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
باز دیشب حالت من حالتی جانکاه بود
تا سحر سودای دل با ناله بود و اه بود
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
به هر تار جانم صد آواز هست

دریغا که دستی به مضراب نیست

چو رویا به حسرت گذشتم، که شب

فرو خفت و با کس سر خواب نیست
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها