مواد لازم برای درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنید.........مرد ها درست شدنی نیستند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

ضد پسر

گروه عمومی · 13 کاربر · 167 پست
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
هر کسی را بهر کاری ساختن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اضافه هاشم جم کردن باهاش این مردا رو ساختن!!
خانوما موج مکزیکیییییییییییی !!!!!
... ادامه
reyhane
reyhane
دختر که باشی...
ارام ارام میفهمی حتی زیبایی صورتت هم زیاد مهم نیس،
اولین چیز مهم هیکلت است
و بعد
لباسو
زیبایی...
دختر که باشی مفهوم فردا بابام اینا میرن مسافرت رو میدانی چیست...
دختر که باشی...
درباره ات قضاوت میکنند...
درباره ی لبخندی که بی ریا نثار هر احمقی کردی...
درباره ی راحت بودنت با اطرافیانت چه قضاوت ها که نمیکنند...
چه فکر ها که از روی ظاهرت به ذهنشان میرسد...
درباره ی زیباییت که دست خودت نبوده و نیست...
درباره ی تار های مویت که بیخیال از نگاه شک الود احمق ها از روسری بیرون ریخته اند...
تو نترس و زن بمان...
نترس از تهمت های دیوانه های شهر...
که اگر بترسی رفته رفته زن مرد نما میشوی
و سرگردان و روانی میشوی در این دنیا روانگردان...
پس بگذار بگویند هر چه میخواهند بگویند...
دختر که باشی کلا خدا هم دلش برایت میسوزد...
نمیدانم چرا بعضی از پسر ها نمیفهمند که دختر ها برای این که همخواب تو شوند افریده نشده اند دختر حرمت دارد نه لذت...
... ادامه
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
مورد داشتیم پسره میخواسته از ایست بازرسی حرم رد بشه بهش گیر دادن که چادرت کو ؟
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
مورد داشتیم یارو سه سال پای دختره نشسته

آخرش فهمیده طرف پسره !
(Abnabat(tansgol
(Abnabat(tansgol
بعضی از پسرا رو که میبینم دلم میخواد بهشون بگم:
خوشگل خانوم کدوم آرایشگاه میری !!!
shadi khanom
shadi khanom
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻥ
ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﻫﺎﻱ ﻻﻳﺖ ﻭ ﻟﻮﻻﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻦ
ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﻜﻨﻦ
ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻦ
ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﻢ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﺑﻞ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻦ !
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
پسر چیست؟ . . . تلاش بی ثمر پدر و مادر جهت دختردار شدن! دخترا نه جیغ نه هورا! سنگین باشین فقط دو انگشتی میریم
shadi khanom
shadi khanom
ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺑﺮﻥ
ﺟﻨﮓ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ؟!
ﺍﺳﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻭ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ !
ﺧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ !
ﻧﻬﻬﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ با خواهرش ازدواج کنم !
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﺎﺑﺎﺭﻭ ﭘﺮ ﮐﻦ !
ﺍﻭﻭﻭ ﮐی ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺗﻴﺮ ﺑﻴﺎﺭﻩ !
ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﻦ !
ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨی ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﮑﻨﻢ !
ﻣﻤﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ !
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﮊﻝ ﻣﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ
shadi khanom
shadi khanom
تفاوت پسرا با مارمولک :
.
.
.
شوخی کردم بابا !
پسرا هیچ تفاوتی با مارمولک ندارن
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها