کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

ضد دختر

گروه عمومی · 11 کاربر · 319 پست
جواد
جواد
دختره پست گذاشته...
"دیم بلاد تنج چوده ما لمجووون"
.
.
.
.
.
.
.
بعد یه روز همکاری با برادرای پلیس فتا و با کمک سازمان های اطلاعاتی موساد و سیا وبا بهره گیری از طیف سایبری و سیستم های کد شکن پیشرفته فهمیدیم که خانوم
دلش برا ماه رمضون تنگ شده...
... ادامه
جواد
جواد
شاهکار خانما
جواد
جواد
ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪم ، یِ دُخدر با دوستش از کنارم رد میشدن که چشمشون افتاد به تابلو يِ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕِ دربهايِ ضدِسرقت.. ﺑﻌﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ، این یکی به اون یکی ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻨﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻘﺪ بيکارن ! ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮُ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ، ﮐﯽ ﻣﯿﺎﺩ دَر ﺑﺪﺯﺩﻩ ؟!!!
... ادامه
جواد
جواد
@الی مورد داشتیم دختره بدون اینکه بکوبه به جایی پارک دوبل کرده،
ازش تست دوپینگ گرفتن...
جوابش مثبت بوده
... ادامه
جواد
جواد
قاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ : ......
......
......
......
......
......
......
ﺍﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ ... [
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺴﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ .. [
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ...
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﻮﭼﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ... [
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ﺯﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ...
.
ﺍﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .. [
.
ﺍﯾﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻓﮑﺮﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﯾﯿﺪ ... [
.
ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺐ ﻣﺎ !!!!!!!.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﭼﻮﻥ : [
...
...
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺷﺪ ....
...
...
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﮊﻩ ﺧﻨﺪﻩ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ...
... ادامه
جواد
جواد
نوشتن :
تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدام است ؟
چارشنبه؟
چاهارشنبه؟
چهارشنبه؟


دخترا همه کامنت گذاشتن چهارشنبه
جواد
جواد
مورد داشتیم طرف پورشه خریده
رفته یه گوسفند خریده قربانی کنه
بعد گوسفندو گذاشته پشت فرمان و کمربندم بسته براش تا فرار نکنه
تا رفته با قصاب هماهنگ کنه برگرده..
دیده هفتصدتا دختر به گوسفند شماره دادن
پورشه هست دیگه پورشه!
... ادامه
جواد
جواد
دختری را گفتند : آن زمان که عقل تقسیم میکردند کجا بودی ،
گفت : وااااه من تو صف عقل وایسم ؟
حال سوال اینجاست که واقعا کجا بوده ؟
1 توی صف فیس و افاده بوده
2 توی صف فال قهوه بوده
3 توی صف اعتماد به نفس بوده
4 توی صف لوس بازی بوده
پاسخ شما چیست ؟
جایزه متعاقبا اعلام میشود
... ادامه
جواد
جواد
دیشب ماشین دختره خراب شده بود
.
.
.
.
.
.
در یک حرکت خیرخواهانه با دوستام رفتیم هلش بدیم ...
روشنش که نکرد هیچ ,
تازه چرخ ماشینم انداخت تو جوب
بعدش پیاده شده طلبکارانه میگه شما کج هل دادید.... : |
... ادامه
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها