فرياد ِ parivash :
_
parivash


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parivash
parivash
هِــــ ـی مــــــــــ ـَــرد...
یک نفر درین حوالی...
دارد آرزوی نیستی می کند!
آنقدر که "نیستی " .
parivash
parivash
+ بى خیال است…
خیلى بی خیال…
همان کسى که تمام خیال من است .
parivash
parivash
از هم مثل همیشه که تنها میشوم…

دیوار اتاق پناهم میدهد…

بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…
parivash
parivash
جنگل …

فقط سوختنی نیست …

خوردنی هم هست …

من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام …
parivash
parivash
پلک جهان می پرید

دلش گواهی میداد

اتفاقی می افتد

اتفاقی می افتد

و

فرشته ای از آسمان فرود آمد

تولدت مبارک

@Davoud
parivash
parivash
@☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆ روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمیشود ، چرا که فقط
در قلب کسانی است که به آنها عشق میورزیم . . .
عزیزم تولدت مبارک . . .
... ادامه
parivash
parivash
زنـدگی ایـن رسمـش نبـــــــود ...مـنو ول کنی زیـر گنبـد کبـــــــود ...همـونجایـی که یـکی بـــــود و یـکی نبــــود !..
parivash
parivash
آدم گاهی چه گرم می شود
به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ”
به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ”
به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ”
به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش”
... ادامه
parivash
parivash
عکس تو….
برعکس تو….
مدام در اغوش من است…!
صفحات: 1 2 3 4 انتها