فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
عشقه من با این که رفته ای اما. . . خیالت راحت …
این آدمها ، این لبخند ها
هیچ کس و هیچ کدام…
وفاداری ام به “تو” را سست نمی کند..!
parsa
parsa
parsa
parsa
آبمون قطع شده.من برم از مخزن اب همسایه بدزدم بتونم وضو بگیرم نماز بخونم.فعلا
parsa
parsa
امروز 18 و همچنان مهمونای سینا اینا تموم نشدن
parsa
parsa
هر کسی برای خودش خیابانی دارد…


کوچه ای…


کافی شاپی..


و شاید عطری…


که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
... ادامه
parsa
parsa
پیرمرد همسایه آلزایمر دارد … دیروز زیادی شلوغش کرده بودند او فقط فراموش کرده بود از خواب بیدار شود ….!
parsa
parsa
من اگه خدا بودم...

اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم...
parsa
parsa
ازعجایب عشق است...


تنها همان آغوشی آرامت میسازد!که دلت رابدرد می آورد...!!
parsa
parsa
من قاتل ام!!!مرا محاکمه کنید...نه نه.بدون محاکمه اعدام کنید!!من:عمری است خاطره میسوزانم...شب ها سیگار خفه میکنم...پیک های مشروب تهی میکنم...شیون و زاری سرقت میکنم...گریه ها وناله ها عقیم میکنم...تا دلت بخواهد خودزنی میکنم...اما از همه مهم تر وبدتر:سالهای سال است...دارم آرزو دفن میکنم...من قاتل ام!!!مرا بی محاکمه اعدام کنید...!
... ادامه
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا