فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
هیچکس بعد هیچکس نمرده
ولی …
خیلیا بعد از خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . .
parsa
parsa
خاص بودن توی مغز اتفاق میفته ، نه توی عکس !
parsa
parsa
تلخی روز گار اینه که، خیلی چیزا رو میشه خواست اما نمیشه داشت!!!!!!
parsa
parsa
مـن از صــدای گـریـه ی تـو

بـه غـربـت بـارون رسـیـدم

تـو چشـات بـاغ بـارون زده دیـدم

چـشم تـو هـمرنگ یـه بـاغـه

تـو غـربـت غـروب پـایـیـز

مـثـل مـن ، از یـه درد کـهنـه لـبریـز


بـا تـو بـوی کــاهگل و خــاک

عـطر کوچه بـاغ نمنــاک زنـده میشه

بـا تــو بـوی خــاک و بــارون

عـطر تـرمـه و گلابدون زنـده میشه


تـو مثـل شـهر کوچک مـن

هـنوز بـرام خــاطره سـازی

هـنوزم قـبله ی معصـوم نمـازی

تـو مثـل یــاد بــازی مـن

تـو کـوچـه هـای پــیـر و خـاکی

هـنوزم بـرای من عـزیز و پـاکی
... ادامه
parsa
parsa
سینا صبح بزنگ بیام کمک.البته گوشیم خاموش میکنم میزارم زیر بالشم.بزنگ تا بیذار شم بیام
parsa
parsa
... ادامه
parsa
parsa
قلب های شکسته به دنبال چه می باشید؟

به دنبال عشق می باشید که ذره های شکسته قلبتان را پیوند زند؟

اشتباه نکنید

نگذارید که قلبتان این بار خرد و خاکستر شود.

عشق قلب را پیوند نمیزند بلکه ذره های شکسته را خاکستر میکند.

به دنبال چه می گردید؟

عشق؟

چرا عشق؟

چرا محبت نه؟

عشق دروغ است

حسی است وسوسه انگیز

عشق بیماریست دردی است بی درمان.

مبادا مبتلا شوی که رهایی از آن بسی مشکل تر از دچار شدنش می باشد.

عشق جنون است

دیوانه گیست

چرا میخواهید عاشق شوید؟
... ادامه
parsa
parsa
مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت .

زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و مایحتاج خانه را مى خرید.

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و آنها را وزن کرد . اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود.

او عصبانى شد و به مرد فقیر گفت:

دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.

مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت:

ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار مى دادیم .
... ادامه
parsa
parsa
בنیــآے بـבوלּ
تــُـو

شباهَتـــ عَجیبــے بــا ایـלּ غـُروبــْ هـآے لـَعنتـے
בارב

בلـ♥ـگیـر و בلْ گیــر و בلْ گیــ ــر
... ادامه
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا