فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
امشب جم کنسرت بنیامین هستا.یادتون نره بیاین.
parsa
parsa
بعضی روزها هست که . . .
خیلی بیشتر از یک روز پیر میشیم !
parsa
parsa
خواب هایم گاهی زیباتر از زندگی ام می شوند !
کاش گاهی برای همیشه خواب می ماندم . . .
parsa
parsa
گاهی خدا برای حفاظت از شما ، کسی را از زندگیتان حذف می کند .
اصرار به برگشتنش نکنید . . .
parsa
parsa
گاهی لال می شود ، آدم . . .
حرف دارد ؛
ولی . . .
کلمه ندارد . . . !
parsa
parsa
خدااااااااااااااااااافس
parsa
parsa
سلاااااااااااااااام
صفحات: 15 16 17 18 19 ابتدا