فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
کجایی!!!! نیستی@farda
parsa
parsa
parsa
parsa
از اعماق رویاهایم ،فریادهایم را سکوت میکنم
تا در حقیقت بمیرد این جسد متحرک
میان اینهمه دروغ های واقعی
زیر آوارهای باران مانده ام با چتر آهنی
میشوید خوبی هایم ،را نمیبرد پلیدیهایم را ،
بس که سنگین شده ام سیل ها هم طرفم نمی آیند
بی تو من اینم نه کمتر نه بیشتر
... ادامه
parsa
parsa
وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست
گاه نگاه است
و
گاه سکوتی ابدی!!
parsa
parsa
در تنهاییم به این می اندیشم که کی در تنهاییش به من می اندیشد....
parsa
parsa
لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب
نیست....
parsa
parsa
ساده مینویسم....


اما تو ساده نخوان دردهای تنهاییم را...!
parsa
parsa
اقایون داداشام.
امار پیام خصوصی ها هم بزارین

خععععلی باحاله
parsa
parsa
بعضی از اشخاص چنان به خود مغرورند که
اگر عاشق شوند،
به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا