فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
انسانها ناگهان شکسته و پیر نمیشوند


این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم...
parsa
parsa
دلتنگم نه دلتنگ تو نه دلتنگهیچ کس دیگر دلتنگ آن روزهایم که روزی هزاربار بدون علت لبخند
میزدم
وشاد بودم
بدون هیچ دردی....
parsa
parsa
درها را باز گذاشته ام....
نه تو میآیی...نه خیالت میرد
parsa
parsa
@000 الهی جاده زندگیت هموار
آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشد
و هیچوقت از دنیا خسته نباشی....
تولدت مبارک
... ادامه
parsa
parsa
از خودم دور میشوم تا به تو نزدیکترشوم!!!!
اینروزها خیال تنها راه با تو بودن است!!!
parsa
parsa
زندگی با تو برایم بوی ریحان میدهد / بی تو اما بوی ریحان، بوی زندان میدهد...
parsa
parsa
@سینا س گ تو روحت. تولدت مبارک
parsa
parsa
همه کسانی که الان بر عشق لعنت میفرستند .
روزگاری
عااااااااشق ترین انسان هین شهر بودند...
parsa
parsa
اول عیدی فک کنم سینا شهید بشه تو مناطق جنگی
صفحات: 1 2 3 4 5 انتها ابتدا