فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
وقتی ما کوچیک بودیم
بزرگا ازدواج میکردن
.
.
.
.
.
حالا که ما بزرگ شدیم
کوچیکا ازدواج میکنن
وااااالا....مافقط بهر تماشای جهان امده ایم
!!!!!!
... ادامه
parsa
parsa
نا امیدی، همان امید است که بوی "نا" میگیرد

از بس که میماند ته دل...
parsa
parsa
هرگاه در غروبی تنها شدی
به یاد کسی باش که در تنهاییش
تنها به یاد توست....
parsa
parsa
@سینا کم پیدایی پسررررر
parsa
parsa
"عاشق "که میشوی ،
همه چیز "بی علت" میشود...
تمام دنیا "علت" میشود،
تا "عشق" را از تو بگیرد...
parsa
parsa
دلم کمی هوا میخواهد....

اما در سرنگ!!!!!

از زندگی خسته ام....
parsa
parsa
دیگر نمیتوانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود
آمدی، رفتی و به هر چه کوتاه عادتم دادی...
parsa
parsa
من سزاوار این "فراموشی" نبودم....

همانطور که تو ، لایق این "عشق" نبودی....
parsa
parsa
شبتون بخیر .امشب کلی خندیدیم
صفحات: 2 3 4 5 6 انتها ابتدا