فرياد ِ parsa :
_
4880224md.jpg camera_20140122011339144_20140122121347081_20140224181233165-1_20140608235307808.jpg IMG-20131128-WA0014.jpg آرم-و-لوگوی-استقلال-8-150x150.jpg
parsa


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
parsa
parsa
تو که گفتی:
نقاش نیستی
پس چرا به تو فکر می کنم،
دنیایم
رنگـــــــــی می شود
parsa
parsa
وفاداری!!!
parsa
parsa
سیگارهای تلخ مرا به خوابهای شیرین بردند
کاش می توانستم خوابهایم را به تصویر بکشم !
parsa
parsa
همیشه سکوت خوب نیست!

گاهی خرد میشوی زیر بار حرف های نگفته

غافل از اینکه به تو تهمت بی جنبگی میزنند!
parsa
parsa
... ادامه
parsa
parsa
باخودم گفتم برگرده منت کشی کنه الکی میگم نمیخوامت


چند روز بعد اومد یه چیزی رو تو دستاش قایم کرده بود


گفتم حتما واسم کادو خریده


ناز کردمو گفتم نمیخوامت گفت چه بهتر.بگیر کارت عروسیمه
... ادامه
parsa
parsa
یک صحرا فریاد
می خواهم نفهمم اما چکنم این عقل سرکش امانم بریده است .
یکی تسبیح بدست
یکی حلقوم سرشار بغض ناشکیب
و من این میانه سخت در گیر با خویشتنم
آخر چگونه می توان ناشکیب نبود وقتی تو می روی....
بگذار در سکوت بغض گلو گیر خویش گم شوم ...شاید کمی آسوده تر شوم....شاید
بگذار در هیاهوی کوچ پرستو ها چونان گون پا بسته ی کدکنی سخنی از هزاران گفته ی ناگفته را با تو ای نسیم سر دهم .
میدانی ....
وقتی آهنگ رفتن کردی چه با این دل دیوانه ام کرده ای ...میدانی...؟!!
دلم یک صحرا فریاد در سینه دارد
جایی نمی یابم
نه واژه ها با من همراه می شوند و نه فضای شکستن بغض
این داغ درونم فواره می زند
لای هیاهوی پرستو ها مهاجر با تبلتی که تنها همراه این تنهایی من است
تنها می شوم ....
تنهای تنها
می نگرم می نگارم و در داغی سترگ مچاله می شوم در دست خود نوشت.....
آه ای گرفته راه
رخصت بده مرا
فریاد برکشم
فریاد عقده را
فریاد پر سکوت
فریاد خسته را....!!؟
... ادامه
parsa
parsa
ما بریم آماده شیم واسه جشن قهرمانی.شب بخییییر
parsa
parsa
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺪﻡ
ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺍﺻــﻸ ﺑﻪ ﺯﺑــﻮﻥ ﻧــﻤﯿـااﺭﻡ ...
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﯿــﭽـﯽ ...
ﻧﮕﺮﺍنی ﺎم ﺑـــﺮﻭﺯ ﻧــﻤﯿـﺪﻡ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...
ﺑﺠﺎﺵ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ ...
ﺑﺎﻫــﺎﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺮﻡ ،ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻋﺬﺍﺑﻢ ﻧﺪﻥ ...
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯿﺸﻢ ،ﺗﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﺸﻦ ...
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺤﺚُ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺸﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ،ﺍﻧﮕﺸﺘﻤﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻟﺒﺶ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﯼ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﻧﺸﮑﻮﻥ ...
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺻﻸ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﻭ ﭘﺎﭘﯿﭽﻪ ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻧﻤﯿﺸﻢ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ...
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ...
شما هم با خبر باشید
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﻟﺒﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﺎ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯿﻪ
... ادامه
صفحات: 7 8 9 10 11 انتها ابتدا