فرياد ِ shadi khanom :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
shadi khanom


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
shadi khanom
shadi khanom
حالم از كسايي كه
با اومدن يه دوست جديد دوستاي قديميشون و فراموش ميكنن بهم ميخوره
shadi khanom
shadi khanom
ﺑﯿﮑـﺎﺭ ﺑـﻮﺩﻡ ﮔـﻔﺘﻢ ﺍﻟﮑﯽ ﯾﻪ ﭘﯿـﺎﻡ ﺑﺮﺍ ﭼﻨﺪ ﻧـﻔﺮ ﺑـﻔﺮﺳﺘﻢ ، ﻣﻠﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻥ
ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ .
ﭘـﯿـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ :
" ﺳﻼﻡ ﻗـﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺟـﻮﺟـﻮﺕ ﺩﻟـﺶ ﺑﺮﺍ ﺁﻏـﻮﺵ ﮔـﺮﻣـﺖ ﺗـﻨﮓ ﺷـﺪﻩ "
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻣﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻟﮑﯽ .....
ﯾﮑﯿﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻭﺍﯼ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ, ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ
ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﻢ ﺑﯿﺎ ﺑﻐﻠﻢ
ﻣﻦ : ﭼﺸﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ
ﺍﻭﻥ : ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ
ﻣﻦ : o_0 ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﺪﺍﺩﻡ
ﯾﮑﯽ ﺩﻳﮕﺶ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭ
ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﻮ ﻭ ﺩﺭﺩ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭﻝ ﮐﻦ ﺑﭽﻢ ﺭﻭ ﻣﻬﺴﺎ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺩﺭﺳﺸﻮ ﺑﺨﻮﻧﻪ
ﻣﻦ : ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺴﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺴﺎﺍﺍﺍﺍﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻗﻮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ
ﺍﻭﻥ : ﺷﺘﻠــــــــــﻖ ‏( ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺘﻠﻖ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ
ﺳﺮ ﻣﻬﺴﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ‏)
ﯾﮑﯿﺶ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩ :
ﺷﻮﻫﺮﻡ ﭘﯿﺸﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑـﻌﺪﺍ ﺟـﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﺎﺯ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺗﺘﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯼ
ﻣﻦ : ؟_ ؟
ﻧـﺘﯿـﺠـﻪ ﮔﯿـﺮﯼ ﺍﺧـﻼﻗـﯽ :
ﺑـﻪ ﭘـﺪﺭ ﻣـﺎﺩﺭ ﺧـﻮﺩ ﻧـﯿﮑـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
واي واي سلام
shadi khanom
shadi khanom
درقرون باستان
زمانی كه از زنها بعنوان برده استفاده ميكردن، مردان آريايی عشق خود را به اسم مهربانو(بانوی مهر)صدا ميزدن و برای سپاس،اولين روز ماه آذر را جشن ميگرفتن و با شيرينی و گل نسترن و داوودي به ديدار عشق آريايی خود ميرفتن و از بانوی خود پذيرایی ميكردن.

" اين روز رو به همهء مهربانوهای آريايی تبريك ميگم"
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
با اينترنت مفتكي در خدمت شمام
shadi khanom
shadi khanom
تو اتاق من بايد با عينك افتابي نشست كور شدم خوب
shadi khanom
shadi khanom
نصفه اعضاي خانواده رو بيدار كردم من برم بخوابم كرم ريزي خوبي بود با موفقيت انجام شد
shadi khanom
shadi khanom
تنها مردی که می تونه به یه زن دستور بده و بگه
دهنتو ببند و زنه هم با یه لبخند نگاش کنه و
دهنشو ببنده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عکاسه
مدیونی یه درصد فکر کنی شوهرشه!!
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
يه روز خوب
دیدگاه غیرفعال · 4 سال و 5 ماه و 29 روز و 8 ساعت و 47 دقيقه قبل
8 لایک‌!  
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا