فرياد ِ shadi khanom :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
shadi khanom


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
shadi khanom
shadi khanom
horaaaa tamom shoddd
shadi khanom
shadi khanom
ای زنبور طلائی
نیش میزته بلایی
پاشو پاشو بهاره
گل واشده دوباره
پاشو پاشو بهاره
گل واشده دوباره
کندو داری تو صحرا
سر می زنی به هر جا
پاشو پاشو بهاره
عسل بساز دوباره
پاشو پاشو بهاره
عسل بساز دوباره
shadi khanom
shadi khanom
ﺑﻮﺩﺍ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﮑﺲ زنت ﺭﻭ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﻫﺮﻭﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﯿﺶ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﻭﺑﺪﻭﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯼ !

ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﻤﺎﺍﺍ
ﺑﻮﺩﺍ ﻣﯿﮕﻪ
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
گاو و گوسفندام يهويي
shadi khanom
shadi khanom
چایی نبات تو خونه ما نقش مدرسان شریف رو داره !!!!
سرت درد میکنه…
چایی نبات
معده درد میکنه …
چایی نبات
جاییت زخم شده…
چایی نبات
درس داری؟
چایی نبات
بی خوابی؟
چایی نبات
چی ؟ چایی نبات
کی؟ چایی نبات
کجا؟ چایی نبات...
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
مرد اونیه که وقتی باهاش قهرمیکنی و میگی دیگه نمیخوام
صداتوبشنوم،
یه ساعت بعد بهت اس بده و بگه:
میشه تلفنتو جواب بدی؟؟
قول میدم حرف نزنم،
فقط میخوام صدای نفساتوگوش کنم...!!!

برگرفته از داستان تخیلی " خفاش ها ماکارونی میخورند"
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
الان رفتم پمپ بنزین بیستا بنزین زدم
.
.
.
no pv
pv=block
به ارواح جدم نیسی در حدم!!
shadi khanom
shadi khanom
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭘُﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺰﺍﺭﻡ
.
ﻭﻟﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﯾﻘﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کنین ﻣﻦ ﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺰﺍﺭﻡ ()
shadi khanom
shadi khanom
چقدر فعالين اروم پست بزارين اينطور كه نميشه خوند
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا