فرياد ِ sahel :
_
sahel


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
sahel
sahel
باید مغرور بود,
دور از دسترس,
باید مبهم بود و سرسنگین!
خاکﮯ که باشﮯ آسفالتت میکنند
و از رویت رد میشوند…
sahel
sahel
بی عصا به آب خواهم زد موسی اگر ایمان داشت من امید دارم.
sahel
sahel
وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!
... ادامه
sahel
sahel
بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . .
... ادامه
sahel
sahel
“حوا” که باشی بعضی ها “هوا ” برشان می دارد که “آدمند ” !!!
sahel
sahel
ﺁﺩﻡ ۸۰۰ ﺗﺎ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﺸﻮﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﮔﯿﺮ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﯿﻮﻓﺘﻪ ! ﮐﺼﺎﻓﻂ ! ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮﺿﯿﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯿﺸﻪ
sahel
sahel
یکی از سوالاتی که الان ذهن منو ۸بانده آسفالت کرده اینه که، چرا لنز دوربین دایره س ولی عکسی که میگیره مربعه ؟
sahel
sahel
من موندم مرغ که در ردیف پرندگانه چرا پرواز نمیکنه ولی سوسک پرواز میکنه ؟ من همنجا میمونم تا شما بررسی کنید
sahel
sahel
یارو نوشته من خیلی لاغرم هر کار میکنم چاق نمیشم یکی اومده کامنت داده رو تردمیل برعکس بدو))
صفحات: 1 2 انتها