فرياد ِ ✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘ :
_
123.jpg BeeTalk abab1faafad73a728db02f1661f18018-425.jpeg sama.jpeg
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

سعی میکنم با همه مهربون باشم حتی دشمنم [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
وقتی میشود دقایق عمرت رابا آدمهای خوب بگذرانی چرا بایدلحظه هایت راصرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟
... ادامه
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
you've never seen
this day before! Enjoy every second of it

امروز رو قبلا هرگز نديده بودى
از هر ثانيه اش لذت ببر
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
دریغ از یه پخش هی هی
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
من
همان ادم پر منطق بی احساسم پس
چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
سال نو همگی مبارک
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
@BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ تولدت مبارک بهترینهارو برات آرزو میکنم
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
.
منتظرت نیستم
سعی کن
هیچ وقت برنگردی!
آدمی که با چشمان باز
این همه باران و بی قراری را
به موقع درک نکرد
عشق را نفهمیده است
سعی کن
قدم هایت را
در جاده دیگری بگذاری
که من
تمام راه های رسیدنت
به من را بسته ام
و حتی حاضرم
کور کنم چشمانم را
که به طور اتفاقی هم شده
چشمانت را نبیند
من کنار زده ام
انتظار را
دلتنگی را
خاطرات را
تا هیچ وقت بغض گلویم را نگیرد
خالی هستم از تو
و هر چه حساب می کنم
تنهایی ام
جایی برای تو ندارد
برنگرد
من زندگی را بدون تو
بهتر می فهمم
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
یک صبح هم تا چشم باز کردی
به جایِ فکر کردن به جای خالی اش؛ به کسانی که هنوز با همه ی عشقشان کنارت هستند فکر کن...
به مادرت که برایت چای دم کرده؛
به پدرت که برایت برشته ترین قسمت نان را که دوست داشتی کنار گذاشته...
فدایِ سرت که لیاقت خوبی هایت را نداشت
برای یک بار هم که شده تو به "داشته هایت" فکر کن و صبحت را برای خودت بخیر کن...

✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘
آلوده نکنید دوست داشتن را !
وقتی هنوز...
تکلیفتان با خودتان که هیچ...
با دلتان هم معلوم نیست!
خانه خراب می شوید اگر...
حرمت نگه ندارید!
به یکباره میبینید نابود شد...
هر آنچه که به خیالتان ساخته بودید!
یاد بگیر عزیز من...
به زبان آوری دوستت دارم را
حواست باشد که با تمام وجود می گویی...
که چشمهایت جای دیگر نیست!
فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند!
حواست باشد که گاهی...
اعتماد...
تمام چیزیست که از یک آدم می ماند!
که شکستنش یعنی مرگ!!!
یعنی نابودی
یادت باشد هم آغوشی با هر کسی افتخار نیست!
که اگر ماندی پای یک عشق هنر کرده ای!
اگر باختی تمامت را برای چشمان بانویی...
هنر کرده ای!
به گند نکشید...
باور اینکه...
می شود هنوز هم...
عاشقانه کسی را از چهار دیواری خانه
راهی کرد!
و ایمان داشت
که هیچ کس
میان راه
با نگاهِ او آشنا نیست...
جز تو...
به گند نکشید دوست داشتن را!
وقتی هنوز...
تکلیفتان با خودتان که هیچ...!!!
با دلتان هم معلوم نیست!!!!
... ادامه
صفحات: 2 3 4 5 6 انتها ابتدا