درد و دل و حرف های خدایی....

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

.ســمــت خـــدا.

گروه عمومی · 8 کاربر · 10 پست
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
گدا که میبینم ....‏ ‏در دل نمیگویم راست میگوید یا دروغ ؟‏ ‏‏ ‏کمکش کنم یا نکنم ؟‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏آدم خوبی است یا نه ؟‏ ‏‏ ‏‏ ‏چشمانم را میبندم و کمکش میکنم تا وقتی رفتم گدایی پیش خدا ........نگوید که ..... . .
... ادامه
tansgol
tansgol
خدابه دنبال بهانه است تا ما را به بهشت ببرد پس لج بازی نکنید!!!!!!!!!!!!!
tansgol
tansgol
خدایا تنها نذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد.!!!!
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
خدایا...!!!یا خیلی برگردون عقب یا خیلی بزن جلو...اینجای زندگی، دلم خیلی گرفته...
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست داردکه سکوت میکند تا بارها بگویی:خداااا...
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
خدا:میخوام همه ی آرزوهای بنده هامو بدم...اما میترسم بره و دیگه نیاد...
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
☆ فـ ‏ــا‏ ‏طـ‏ ‏ــمــ‏ ‏ــهــ ☆
دلم آغوش میخواهدکه........... نه زن باشد نه مرد!!!!!!!! خدایــــــــــــا...زمین نمی آیی؟؟؟؟؟؟؟
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
اجازه خدا ؟ میشه ورقمو بدم ؟ میدونم وقت امتحان تموم نشده! ولی خسته شدم…
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
★㋡فرزاد☆★سرباز سایت★☆㋡★
هم قــــــــــد شدیم … خدا میداند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم …
صفحات: 1 2 انتها