یافتن پست: #درد_نوشتـ

:/narges
:/narges
هَر دُخٺرے
درونِ‌ِخودیڪ‌ بآبآلِنـگـ درازِِعزیزدارَد . . (:♥️

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ