یافتن پست: #رویا_شاه_حسین_زاده

آرام
آرام
مکالمه های کوتاه
کفاف گلایه های بلند مرا نخواهد داد.

تا کی سلام کنیم
حال هم را بپرسیم
و به هم دروغ بگوییم که خوبیم ؟!

دروغ هایمان از سیم های تلگراف و کوهها و دشت ها عبور کنند
و صادقانه به هم برسند ...
ما فقط
دروغهایمان به هم می رسد

من خوب نیستم
اصلاً ...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ