یافتن پست: #2019

سجاد
سجاد
New Year
★☞ناهید☜☆
★☞ناهید☜☆
... ادامه
دریا
دریا
منو یادت نمیاد میدونم
تا همینجاشم ازت ممنونم
دیگه حتی نفسم در نمیاد
کاری جز دعا ازم بر نمیاد
برو خوش باش برو شیرینم
من به آینده تو خوش بینم
برو که الهی خوشبخت بشی
مثل من درد جدایی نکشی

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .
a...kh
a...kh
... ادامه
بانو
بانو
صب اولین کاری که کردم این بود که کیک پختم. حتی قبل صبونه.
چون احساس کردم از ناهار ماهار خبری نیست.
الان ناهار کیک داریم!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ