کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شیــــراز پاتــوق

گروه عمومی · 9 کاربر · 225 پست
مسعود
مسعود
دوست دارید شب کجا بخوابید؟؟؟؟
دوستان از بین عدد 1-17 یک عدد رو انتخاب کنید
بعد من جواب رو براتون میفرستم .


لطفن جواب بدین
اگه امکان داره بازنشر کنیم میخوام همه ج بدن
... ادامه
مسعود
مسعود
خـــــــــ♥ـــــــدایــــــــــــــــــــا...

خــواستــــــــم بگـــویـــم تنهـــــــایــــــــــــــم ...

امـــــــــــــا نگــــــــــاه خـــــنـــــــدانـــــــــــت ...

مـــــــــرا شـــــرمگیــــــــــــــــــن کــــــــــــرد ...

چــــه کســـــــی بهتـــــــــر از تـــــــــــــــــو؟....

خـــــ♥ــــــدا دوســــتـــت دارم..
... ادامه
مسعود
مسعود
پـســـــــرک رفـــــــت ولـــــــی....

زیـــــــــــر لب این را گفــــــــــــت:....

او یقـــــــــــینن پـــی معـــــشوق خودش مــــی آید....

دختـــــــــــــــرک مـــــــــــاند ولـــــــــــی....

روی لبــــــــــــش زمــــزمـــــــه بــــــــود.....

مطمئنـــــــــا کـــــــــــه ...

پشیمــــــــــان شــــــــده بــــر مـــی گــــــــــــردد...

عشـــ♥ــــــــــــق قــــــربانـــی مظلـــــــــــــوم ....

غـــــــــــــــــرور اســـــــــت هنــــــوز...
... ادامه
مسعود
مسعود
زمـــــانـــــــــــی حـــــــرف بــــــــــــــــزن کـــــــــــــــه...

ارزش حــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ...

بــیــشــتـــــــــر از ســکـــوتــــــــــت بــــــــاشـــــــــد...

و زمــانـــی دوســـــــت انــتــــخـــــــاب کــــن کــــــه...

ارزش دوســــتـــــــــت بــبـیــشــــــتــــــــــــــــــر از ...

تــنـــهـــــــائـــیـــــــت بـــــاشـــــــــد..
@سوگل
مسعود
مسعود
زیــبـــــایــی زنــــــــــدگــــــــــــــی...

ایــــــــــــــــن اســـــــــــــــت کــــــــــــــــــــــــــــــه ...

نـــدانـــــــــــی و دعــــایـــــــــــــت کــــنــنــــــــــــد ...

نــبـیـــنـــــــــــی و نـــگــــــاهـــــت کـنــنــــــــــــــد ....

نـشــنـــــــــوی و صـــدایـــــــــــت کـنــنــــــــــــــــد ....

مــتـــــــــــوجــــــــه نـــــبــــــــــــاشــــــــــــــــی و ....

دوســتــــــت داشــــتــــه بـاشــنـــــد
... ادامه
مسعود
مسعود
چرا نمیشه کارت ارشد خرید
مسعود
مسعود
@aram
پیرزن شدی دیگه
ننه بزرگ
مسعود
مسعود
چه سکووووتی
من و پرشیا تک وتنها
چه خروپفی!!!
مسعود
مسعود
دل قشنگتو هیچ وقت در گیر "آه" نکن بذار"آه" سهم کسانی باشه که دلگیرت میکنن...
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا