در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.((نیچه))
·
1391/10/23 - 21:22 در مشهدیا پرچم بالاست