سلامتى يه نخ سيگار كه ميدونم قبل من با كسى لب نگرفته،سلامتى دود سيگارم با اينكه كم رنگه ولى يه رنگه؛سلامتى سيگارم كه بهم ياد داد نتيجه سوختن و ساختن زير پا له شدنه!
·
1391/10/23 - 21:23 در مشهدیا پرچم بالاست