تصمیم گرفته ام " تنها" باشم ..!

فارغ از تمام ِ"تن ‌ها....
·
1
1391/10/23 - 22:02 در مشهدیا پرچم بالاست
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

چه تصميما!!!

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل
Davoud

بله گرفته شده

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 17 ساعت و 4 دقيقه قبل
nasima♥

...حالا الان وقت كتك كاري ندارم....بعدا

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 17 ساعت و 2 دقيقه قبل
Davoud

من خيلي وقته كتك نخوردم همچين آماده ام

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 17 ساعت قبل
nasima♥

ميگم بعدا...بگو چشم

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 59 دقيقه قبل
Davoud

بعدا حالش رو ندارم شرمنده

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 58 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 57 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 56 دقيقه قبل
nasima♥

بيشين سره جات....بعدا

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 55 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 52 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 51 دقيقه قبل
Davoud

5 سال و 8 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 48 دقيقه قبل