تصمیم گرفته ام " تنها" باشم ..!

فارغ از تمام ِ"تن ‌ها....
·
1
1391/10/23 - 22:02 در مشهدیا پرچم بالاست
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

چه تصميما!!!

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 19 ساعت و 37 دقيقه قبل
Davoud

بله گرفته شده

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 53 دقيقه قبل
nasima♥

...حالا الان وقت كتك كاري ندارم....بعدا

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 52 دقيقه قبل
Davoud

من خيلي وقته كتك نخوردم همچين آماده ام

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 50 دقيقه قبل
nasima♥

ميگم بعدا...بگو چشم

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 49 دقيقه قبل
Davoud

بعدا حالش رو ندارم شرمنده

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 48 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 47 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 45 دقيقه قبل
nasima♥

بيشين سره جات....بعدا

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 45 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 42 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 41 دقيقه قبل
Davoud

5 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 ساعت و 38 دقيقه قبل