تصمیم گرفته ام " تنها" باشم ..!

فارغ از تمام ِ"تن ‌ها....
·
1
1391/10/23 - 22:02 در مشهدیا پرچم بالاست
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

چه تصميما!!!

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 22 ساعت و 24 دقيقه قبل
Davoud

بله گرفته شده

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 40 دقيقه قبل
nasima♥

...حالا الان وقت كتك كاري ندارم....بعدا

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 39 دقيقه قبل
Davoud

من خيلي وقته كتك نخوردم همچين آماده ام

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 37 دقيقه قبل
nasima♥

ميگم بعدا...بگو چشم

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 36 دقيقه قبل
Davoud

بعدا حالش رو ندارم شرمنده

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 35 دقيقه قبل
nasima♥

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 34 دقيقه قبل
Davoud6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 32 دقيقه قبل
nasima♥

بيشين سره جات....بعدا

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 32 دقيقه قبل
Davoud6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 29 دقيقه قبل
nasima♥

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 28 دقيقه قبل
Davoud

6 سال و 4 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 25 دقيقه قبل