برات یه جمله مخصوص دارم.....تورو من قد قلبم دوسدارم
میخوام ثابت کنم هرجور باشی..... نمیذارم که از من دور باشی (پویا بیاتی)
@"مسعود"
·
9
1392/01/10 - 21:50
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

آتنا جونم نمیتونم نوار ابزاره پاینو باز کنم جوابتو بدم....

بیا اینجا بحرفیم

@Atena

حالا دوباره بگو چی گفتی؟

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 59 دقيقه قبل
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

جالبه....

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 59 دقيقه قبل
nasima♥

بعله....

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 59 دقيقه قبل
Atena

اینکه الان داری چیکار میکنی؟چرا نمیای نت؟اونروزم که گریه کرده بودی!

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 58 دقيقه قبل
nasima♥

الانکه دارم پوروژه ای که استاد داده درست میکنم

فردا صبح باید جهیزیه رو بار کنیم ببریم شهره بغلی و بچینیم تو خونمون

جمعه هم عروسی دارم

به این دلیلا سرم شلوغه نمیتونم بیام نت عزیزم

اونروز بخاطر حرفای مردم گریه کردم(یعنی اسکل بودم که گریه کردم)

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 55 دقيقه قبل
Atena

عروس خانوممون

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 51 دقيقه قبل
nasima♥

بهله

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 49 دقيقه قبل
Atena

دیگه از دست رفتی

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 49 دقيقه قبل
nasima♥

خخخخخخخخ چیکار کنیم دیگه

میریم خونه بختمون

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 48 دقيقه قبل
Atena

فردا میری خونه بخت پس فردام دوتا بچه تو بغلته پسون فرداشم نوه هات دورتو گرقتن

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 46 دقيقه قبل
nasima♥

عمرا......باشه 5 سال دیگه بچه بغلم میگیرم

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 45 دقيقه قبل
Atena

نه تروخدا همین فردا

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 44 دقيقه قبل
nasima♥

باشه.....

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 43 دقيقه قبل
فرهـاد

سلام مارو برسون بهش ، بوگو در كوهستان هاي شمال خراسان ، شكوه مردي دعا گوي خوشبختي ماست

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 39 دقيقه قبل توسط موبایل
nasima♥

اُاُاُاُ......

حتما سلام میرسونیم.....

ما نیز در بیابانهای وُِسطای خراسان دعا گوی شوما هستیم

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 28 دقيقه قبل
فرهـاد

قربان شما

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 27 دقيقه قبل توسط موبایل
Davoud

فوق العاده ست اين آلبوم پويا بياتي

مخصوصا آهنگ تو مي توني و تنهايي نرو

ما رو كه بدجوري گرفته

5 سال و 1 ماه و 21 روز و 17 ساعت و 4 دقيقه قبل
الی

محمدم از پویا بیاتی میگفت!

5 سال و 1 ماه و 20 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل