برات یه جمله مخصوص دارم.....تورو من قد قلبم دوسدارم
میخوام ثابت کنم هرجور باشی..... نمیذارم که از من دور باشی (پویا بیاتی)
@"مسعود"
·
9
1392/01/10 - 21:50
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

آتنا جونم نمیتونم نوار ابزاره پاینو باز کنم جوابتو بدم....

بیا اینجا بحرفیم

@Atena

حالا دوباره بگو چی گفتی؟

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 45 دقيقه قبل
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

جالبه....

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 45 دقيقه قبل
nasima♥

بعله....

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 44 دقيقه قبل
Atena

اینکه الان داری چیکار میکنی؟چرا نمیای نت؟اونروزم که گریه کرده بودی!

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 44 دقيقه قبل
nasima♥

الانکه دارم پوروژه ای که استاد داده درست میکنم

فردا صبح باید جهیزیه رو بار کنیم ببریم شهره بغلی و بچینیم تو خونمون

جمعه هم عروسی دارم

به این دلیلا سرم شلوغه نمیتونم بیام نت عزیزم

اونروز بخاطر حرفای مردم گریه کردم(یعنی اسکل بودم که گریه کردم)

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 40 دقيقه قبل
Atena

عروس خانوممون

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 37 دقيقه قبل
nasima♥

بهله

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 35 دقيقه قبل
Atena

دیگه از دست رفتی

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 34 دقيقه قبل
nasima♥

خخخخخخخخ چیکار کنیم دیگه

میریم خونه بختمون

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 33 دقيقه قبل
Atena

فردا میری خونه بخت پس فردام دوتا بچه تو بغلته پسون فرداشم نوه هات دورتو گرقتن

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 32 دقيقه قبل
nasima♥

عمرا......باشه 5 سال دیگه بچه بغلم میگیرم

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 31 دقيقه قبل
Atena

نه تروخدا همین فردا

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 30 دقيقه قبل
nasima♥

باشه.....

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 29 دقيقه قبل
فرهـاد

سلام مارو برسون بهش ، بوگو در كوهستان هاي شمال خراسان ، شكوه مردي دعا گوي خوشبختي ماست

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 25 دقيقه قبل توسط موبایل
nasima♥

اُاُاُاُ......

حتما سلام میرسونیم.....

ما نیز در بیابانهای وُِسطای خراسان دعا گوی شوما هستیم

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 21 دقيقه قبل
سوگل

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 14 دقيقه قبل
فرهـاد

قربان شما

4 سال و 6 ماه و 25 روز و 2 ساعت و 12 دقيقه قبل توسط موبایل
Davoud

فوق العاده ست اين آلبوم پويا بياتي

مخصوصا آهنگ تو مي توني و تنهايي نرو

ما رو كه بدجوري گرفته

4 سال و 6 ماه و 24 روز و 23 ساعت و 49 دقيقه قبل
الی

محمدم از پویا بیاتی میگفت!

4 سال و 6 ماه و 23 روز و 21 ساعت و 13 دقيقه قبل