تمام جهان را
آهسته آهسته بگردی
مرا پیدا نخواهی کرد
حتی در لاک خودم
·
1
1390/10/13 - 22:24 در عکس های زیبا
پیوست عکس:
1325616369834062_orig.jpg
1325616369834062_orig.jpg · 482x665px, 61KB