بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .
·
7
1392/05/31 - 14:04
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

این چه کاری میخوای جوب کثیف یشه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 33 دقيقه قبل
Atena

هه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 33 دقيقه قبل توسط موبایل
gilda

میخوام لجنا خوشحال شن

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل
سینا

خخخخخخخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل
سینا

میدونم یکم نشونشون بده که یکی لجنت ر از خودشونم هست اما گناه دارن .اینو ببر یه جای دیگه خاک کن

خخخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 31 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 30 دقيقه قبل
سینا

اغا بندازش تو فاضلاب بذار بره

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 28 دقيقه قبل
gilda

نه اخه اونجارم به گند میکشه....

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 26 دقيقه قبل
سینا

میگن مال خراب باید داد تحویل صاحبش

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 25 دقيقه قبل
gilda

بی صاحابه...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 23 دقيقه قبل
سینا

اخی ...... بذارینش سر خیابون

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 8 ساعت و 22 دقيقه قبل