بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .
·
7
1392/05/31 - 14:04
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

این چه کاری میخوای جوب کثیف یشه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 12 دقيقه قبل
Atena

هه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 11 دقيقه قبل توسط موبایل
gilda

میخوام لجنا خوشحال شن

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 11 دقيقه قبل
سینا

خخخخخخخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 10 دقيقه قبل
سینا

میدونم یکم نشونشون بده که یکی لجنت ر از خودشونم هست اما گناه دارن .اینو ببر یه جای دیگه خاک کن

خخخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 9 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 8 دقيقه قبل
سینا

اغا بندازش تو فاضلاب بذار بره

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 7 دقيقه قبل
gilda

نه اخه اونجارم به گند میکشه....

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 4 دقيقه قبل
سینا

میگن مال خراب باید داد تحویل صاحبش

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 3 دقيقه قبل
gilda

بی صاحابه...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت و 2 دقيقه قبل
سینا

اخی ...... بذارینش سر خیابون

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 8 ساعت قبل