قرار نیست که همیشه من خوش باشم …
دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم …
امروز دیگری خوش است برای با تو بودن …
و فردا یکی دیگر…
از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست …
تو می تونی …
·
6
1392/05/31 - 14:10
دیدگاه  
سینا

ههههههههه

اهان شاید شغلش اینه !!!

ولی ادم باید پشت کار داشته باشه ... بگو ادامه بده

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 25 دقيقه قبل