اینقدر کــﮧ برای “خـــر” کردن من سـعے کـردے
بـراے خـودتـــــ وقتــــ میگذاشتے حتمــا “آدمــــــ” میشدے
·
6
1392/05/31 - 14:12
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

ادم بودن شرایط داره باید اول گزینش بشه

خخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 5 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ...شرایطشو نداره اخه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 3 دقيقه قبل
سینا

پس بفرستینش باغ وحش

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل
gilda

گنا دارن حیوونا....!

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل
سینا

ولش کنین تا خودش رو بکشه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت قبل
gilda

اهان نکته ی گابلِ توجهیست....!

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 58 دقيقه قبل
سینا

بعله

الان داره همینکار رومیکنه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 58 دقيقه قبل
gilda

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 57 دقيقه قبل
سینا

چرا اینجایی هنوز؟؟؟؟

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 55 دقيقه قبل
gilda

کجا برم؟؟

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 54 دقيقه قبل
سینا

مگه نمیگی بی صاحابه

خب برو حلوا اماده کن . قراره بمیره!!!

هههه

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 53 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ یکی دیگه درست کنه بهتره....من عمرا...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 51 دقيقه قبل
سینا

بدبخت کسی نداره

خخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 50 دقيقه قبل
gilda

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 31 دقيقه قبل
سینا

ولش کن وقتت الکی خراب نکن

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 28 دقيقه قبل
gilda

چَشِم...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 26 دقيقه قبل
سینا

جوانه چرا ساکته

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 25 دقيقه قبل
gilda

حتما تو خصوصیه...یاالکی انلاینِ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 24 دقيقه قبل
سینا

باکی تو خصوصیه؟؟؟؟

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 22 دقيقه قبل
gilda

با من...چمیدونم .!گفتم شاید

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 21 دقيقه قبل
سینا

اهان

مشکوکم

خخخخخ

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 20 دقيقه قبل
gilda

نباش...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 19 دقيقه قبل
سینا

پول بده

یا کیک تولد

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 17 دقيقه قبل
gilda

که چی؟

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 17 دقيقه قبل
سینا

هیچی

چرا دعوامیکنی

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 15 دقيقه قبل
gilda

من دعوا نکردم...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 14 دقيقه قبل
سینا

چرا

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 13 دقيقه قبل
gilda

نکردم...

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 12 دقيقه قبل
سینا

دیدی دیدی الان دعواکردی و سرم داد کشیدی

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 11 دقيقه قبل
gilda

توهماتی داریااااا.....

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 9 دقيقه قبل
سینا

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 7 دقيقه قبل
gilda

بیا اشتی

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 6 دقيقه قبل
سینا

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 4 دقيقه قبل
gilda

اوه اوه ناز میکنه...

همون قهر باش

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 3 دقيقه قبل
سینا

نوموخام

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 2 دقيقه قبل
gilda

همینی ک هست

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 5 ساعت و 59 دقيقه قبل
سینا

قهر

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 5 ساعت و 53 دقيقه قبل
gilda

6 سال و 2 ماه و 22 روز و 5 ساعت و 51 دقيقه قبل