اینقدر کــﮧ برای “خـــر” کردن من سـعے کـردے
بـراے خـودتـــــ وقتــــ میگذاشتے حتمــا “آدمــــــ” میشدے
·
6
1392/05/31 - 14:12
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

ادم بودن شرایط داره باید اول گزینش بشه

خخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 17 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ...شرایطشو نداره اخه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 15 دقيقه قبل
سینا

پس بفرستینش باغ وحش

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 14 دقيقه قبل
gilda

گنا دارن حیوونا....!

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 14 دقيقه قبل
سینا

ولش کنین تا خودش رو بکشه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 12 دقيقه قبل
gilda

اهان نکته ی گابلِ توجهیست....!

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 10 دقيقه قبل
سینا

بعله

الان داره همینکار رومیکنه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 10 دقيقه قبل
gilda

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 9 دقيقه قبل
سینا

چرا اینجایی هنوز؟؟؟؟

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 7 دقيقه قبل
gilda

کجا برم؟؟

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 6 دقيقه قبل
سینا

مگه نمیگی بی صاحابه

خب برو حلوا اماده کن . قراره بمیره!!!

هههه

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 5 دقيقه قبل
gilda

خخخخخ یکی دیگه درست کنه بهتره....من عمرا...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 3 دقيقه قبل
سینا

بدبخت کسی نداره

خخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل
gilda

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 43 دقيقه قبل
سینا

ولش کن وقتت الکی خراب نکن

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 40 دقيقه قبل
gilda

چَشِم...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 38 دقيقه قبل
سینا

جوانه چرا ساکته

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 37 دقيقه قبل
gilda

حتما تو خصوصیه...یاالکی انلاینِ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 36 دقيقه قبل
سینا

باکی تو خصوصیه؟؟؟؟

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 34 دقيقه قبل
gilda

با من...چمیدونم .!گفتم شاید

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 33 دقيقه قبل
سینا

اهان

مشکوکم

خخخخخ

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 32 دقيقه قبل
gilda

نباش...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 31 دقيقه قبل
سینا

پول بده

یا کیک تولد

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 29 دقيقه قبل
gilda

که چی؟

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 29 دقيقه قبل
سینا

هیچی

چرا دعوامیکنی

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 27 دقيقه قبل
gilda

من دعوا نکردم...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 26 دقيقه قبل
سینا

چرا

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 25 دقيقه قبل
gilda

نکردم...

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 25 دقيقه قبل
سینا

دیدی دیدی الان دعواکردی و سرم داد کشیدی

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 23 دقيقه قبل
gilda

توهماتی داریااااا.....

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 21 دقيقه قبل
سینا

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 20 دقيقه قبل
gilda

بیا اشتی

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 18 دقيقه قبل
سینا

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 16 دقيقه قبل
gilda

اوه اوه ناز میکنه...

همون قهر باش

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 15 دقيقه قبل
سینا

نوموخام

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 14 دقيقه قبل
gilda

همینی ک هست

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 11 دقيقه قبل
سینا

قهر

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 5 دقيقه قبل
gilda

5 سال و 10 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 3 دقيقه قبل