همیشه سخت ترین جای کار اینه که ، تظاهر کنی هیچی نشده ...
·
9
1392/06/17 - 01:59
آخرین 4 دیدگاه  
Atena

اوهوم

6 سال و 6 ماه و 24 روز و 8 ساعت و 53 دقيقه قبل توسط موبایل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 24 روز و 8 ساعت و 51 دقيقه قبل
Atena

ای جونم

6 سال و 6 ماه و 24 روز و 8 ساعت و 50 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

من نمیتونم

هر وقت خیلی ناراحتم

راحت میشه فهمید

6 سال و 6 ماه و 23 روز و 20 ساعت و 15 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 29 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 28 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 27 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 27 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 27 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 25 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 25 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 25 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 24 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 24 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 24 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 22 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 21 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 20 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 20 دقيقه قبل
Hossein

اه کوفت

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 19 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 19 دقيقه قبل
هـــدی

حوصلم سر رفت خب

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 18 دقيقه قبل
Hossein

بیا کنفرانس زنده اپل رو دنبال کن

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 17 دقيقه قبل
Hossein

دارن آیفونای جدید معرفی میکنن !

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 17 دقيقه قبل
هـــدی

اینو چیکار میخوام

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 16 دقيقه قبل
Hossein

خب چی کار کنیم پس !؟

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 15 دقيقه قبل
هـــدی

نمیدونم

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 15 دقيقه قبل
Hossein

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 13 دقيقه قبل
Hossein

خب برو کنفرانس خبری رئیس جمهورو ببین

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 12 دقيقه قبل
هـــدی

آدم قَطه

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 12 دقيقه قبل
Hossein

من دارم همزمان این روتا رو دنبال میکنم ! ببین چقدر بیکارم

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 10 دقيقه قبل
هـــدی

دیوونه

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 9 دقيقه قبل
هـــدی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 13 ساعت قبل
آرام

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 12 ساعت و 16 دقيقه قبل
هـــدی

آجی

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 11 ساعت و 37 دقيقه قبل
Atena

6 سال و 6 ماه و 21 روز و 2 ساعت و 25 دقيقه قبل توسط موبایل

باز نشر توسط