دوس دارم يكي دو پا بره رو كمرم تق تق صدا بده
·
5
1392/06/25 - 23:58
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

من دوس دارم کلا یکی بره روم تق تق صدا بدم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 18 ساعت و 2 دقيقه قبل
دختر آسمان

یکی شونه هامو بماله خستگیم در بره

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 18 ساعت و 1 دقيقه قبل
Behnaz

بيا من جفت پا ميرم روت

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 18 ساعت قبل
سوگل

بیا برو من حاضرم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 18 ساعت قبل
الی

داداش من استاد این کاره

بگم بیاد؟

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل
دختر آسمان

خوش بحالت الی

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل
Behnaz

دخي آسي ما به همينم راضيم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 57 دقيقه قبل
Atena

من واردما بیام؟

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 56 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

الي زحمتش ميشه آدرس بده خودم ميام

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 56 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل بگو داداش الي بره

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 55 دقيقه قبل
سوگل

هر کی فقط بگین بیاد رد بشه که له بشم جسد بشم بچسبم کف آسفالتا

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 54 دقيقه قبل
Behnaz

آتي تو سنگيني

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 54 دقيقه قبل
دختر آسمان

سوگل

خدانکنه فداتشم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل
Atena

خیلی دلتم بخواد

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل بگم @آرام با وردنه لهت كنه

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل
سوگل

بگو

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل
الی

داداشم 88 ئه. مشکلی نیست؟

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل
Behnaz

آتي

دلم ميخواد بوخودا

بيا جفت پا برو

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 50 دقيقه قبل
Atena

نوموخوام سنگینم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 49 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

الي بگو داداشت بياد سوگلو له كنه

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 49 دقيقه قبل
Behnaz

نه الي مشكلي نيست

بجا تق تق

تق تق تق تق تق ميكنه

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل
Behnaz

آتي قهر نكن

جز تو كسي نيست

بيا

داداش الي رو كه سوگل برد

تو بيا

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 46 دقيقه قبل
الی

میگم بیاد لهتون کنه پودر بشین بعد از پودراتون بیاره برا بچه م وقتی عرق سوز میشه استفاده کنم. میگن خاصیت دارین

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 45 دقيقه قبل
دختر آسمان

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 45 دقيقه قبل
Atena

باشه میام

الی

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 44 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

باشه الی بگو اتفاقا میخوام همینجوری بشم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 44 دقيقه قبل
Behnaz

تازه خوشبو هم هستيم

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 42 دقيقه قبل
Behnaz

الي پودر سوگل يكم لوسه بچت بيشتر ميسوزه

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 38 دقيقه قبل
الی

تو خوبی

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

نه من خوب نيستم

همون سوگل خوبه

پودر گل سوگل

مگه نشنيدي

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 29 دقيقه قبل
سوگل

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 16 ساعت و 58 دقيقه قبل
ر و ح

چارپا قبول نیس؟

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 16 ساعت و 49 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

چارپا كه ستون فقرات برام نميمونه

هر مهره اش يه جا پخش ميشه

7 سال و 1 ماه و 7 روز و 9 ساعت و 49 دقيقه قبل