خودش بیاد اعتراف كنه اون دوتا خطاب كو چرا الان نیست
·
1
1392/06/27 - 13:23
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

ای تنبل یکیش منم تو آخرین پست نوشین

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 8 دقيقه قبل
سوگل

من که نباید پیدا کنم این وظیفه خودته ولی خب حالا بیا

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

لینک برای اعضا قابل مشاهده است .

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل
دریا

سوگل

میگه من که نباید پیدات کنم

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 4 دقيقه قبل
Behnaz

خو نبود تو لیستم

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 4 دقيقه قبل
سوگل

دریا پیدات نه خودش که پیداست پیدا کنم یعنی خطاباشو پیدا کنم

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 3 دقيقه قبل
سوگل

خو به من چه حالا که دیگه گفتم کجاست

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 3 دقيقه قبل
Behnaz

عزیزمی

مرسی سوگلم

بازم از این كارا بكن

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 4 ساعت و 1 دقيقه قبل
سوگل

خواهش عزیزم

من نباشم اینجا چی کار میکنین اصن

هر وقت خواستی بگو تا از این کارا بکنم

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 59 دقيقه قبل
دریا

سوگل منم یه 5 شیش تا خطاب 2 تا پخش

36 تا پست دارم بیزحمت برو پیدا کن

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 56 دقيقه قبل
دختر آسمان

یکیش ک من بودم برا همه خطاب زدم هنوزم هس والا

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

پخشاتو آخه من چجوری پیدا کنم باهوش

بعدشم باید همون موقع بگی تا پیدا باشه نه بعدش دیگه

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 53 دقيقه قبل
Behnaz

واقعا سوگلو نداشتم چیكار میكردم

صندلی داغ

خطاب

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 25 دقيقه قبل
سوگل

همش لنگ میشد بی من

7 سال و 1 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 23 دقيقه قبل