منم
·
5
1392/06/29 - 23:42
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

همه دارن دخترای متنوعی میشن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 28 دقيقه قبل
آرام

منم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 28 دقيقه قبل
Behnaz

بیست و چهارمش البته

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 28 دقيقه قبل
دختر آسمان

مخترعش من بودماااااا

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 27 دقيقه قبل
mehrnoosh

منم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 24 دقيقه قبل
الی

من

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 23 دقيقه قبل
Behnaz

الی قبل تو مخترعش دختر بارون و دختر پاییز بودن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 22 دقيقه قبل
دختر آسمان

جدی؟

من ندیده بودم خوووووو...

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 20 دقيقه قبل
Behnaz

الی دختر کیستی؟

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 19 دقيقه قبل
سوگل

الی گمنام شده

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

مهرنوش

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 18 دقيقه قبل
الی

دختر کویر

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 16 دقيقه قبل
دختر آسمان

الناز خو اسم بذار چرا اسم نداری؟

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 16 دقيقه قبل
Behnaz

دختر گیسو بلند کویر خب اسمتو درست کن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 15 دقيقه قبل
Behnaz

بازم منم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 14 دقيقه قبل
الی

اهم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 13 دقيقه قبل
Behnaz

الی

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 11 دقيقه قبل
سوگل

از بهمن اومدی شدی برفو بارون

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 11 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل یه خطاب به مریم بزن بیاد هویتشو بگه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 10 دقيقه قبل
سوگل

چرا خودت بهش نمیزنی آیا؟@مریم هویت خودتو منو مشخص کن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 8 دقيقه قبل
مریم

سوگل چشم درشت خودمهمنم دختر دخدری پاییز

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت و 3 دقيقه قبل
سوگل

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 18 ساعت قبل
مریم

سوگل تو میشی زنی دخدری پاییز

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگل

آره

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 58 دقيقه قبل
سوگل

بهناز چرا اینقدر عوض میشی

کولاک شدی اصن دیگه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 57 دقيقه قبل
Behnaz

خو من با گوشیم

سرعت هم ندارممریم بذار خب

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 57 دقيقه قبل
الی

دختر دیوونه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 56 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل تو هم بذار خب

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 56 دقيقه قبل
سوگل

عه الی

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 55 دقيقه قبل
Behnaz

خب الان دیگه برف و بارون شدید بود کولاک شد

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 55 دقيقه قبل
Behnaz

الی

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 54 دقيقه قبل
الی

دیوونه تعریفه

خل فحشه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

من نگفتم تعریف نیست که

همش خوبه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل
Behnaz

دیدی وقتی بچه فحش میده آدم چقدر خوشش میاد از حرف زدنش

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل
سوگل

نکنه به جیگر خاله یاد میدی

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 51 دقيقه قبل
Behnaz

اوهوم سوگل

انقد قشنگ میگه

هم جیگر گوشه خاله

هم دگر گوشه عمه

تازه گاهی هم به خودم میگن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 48 دقيقه قبل
الی

چی یادش دادی؟

منم یه جیگری دارم میگه کم شخصیت بهم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل
سوگل

حقته اصن همشو باید به خودت بگن

اینا چیه یاد بچه ها میدی آخه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل
سوگل

خوبه نمیگه بی شخصیت

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 46 دقيقه قبل
Behnaz

نمیشه بگم الی

پیش سوگل بدآموزی داره

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 43 دقيقه قبل
سوگل

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 43 دقيقه قبل
آرام

خل هم تعریفه

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 32 دقيقه قبل
Behnaz

خل منی تو

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 15 دقيقه قبل
آرام

اوهوم

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 13 دقيقه قبل
Behnaz

خل و چل دیوونه ی منی اصن

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 7 دقيقه قبل
آرامبچه پررو

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 6 دقيقه قبل
آرام

این بچه پر رو م تعریف بود

7 سال و 1 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 2 دقيقه قبل