وقتى اسبها از مسابقه محرومند
هرالاغى ميتواند به خط پايان برسد...
·
11
1392/08/03 - 16:34
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

کجایی

6 سال و 9 ماه و 14 روز و 16 ساعت و 50 دقيقه قبل
هـــدی

4 روز و 3 ساعت و 38 دقیقه قبل

خودت میای یا فحش بدم

6 سال و 9 ماه و 13 روز و 16 ساعت و 55 دقيقه قبل
Hossein

اومدم

6 سال و 9 ماه و 10 روز و 11 ساعت و 59 دقيقه قبل
آرام

6 سال و 9 ماه و 10 روز و 1 ساعت و 12 دقيقه قبل
هـــدی

آفرین

6 سال و 9 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 40 دقيقه قبل