نبود رفیقی که
بخندم وحجم بغضم رو در خنده ام ببیند...
·
11
1392/08/27 - 23:42
دیدگاه  
سوگل

5 سال و 8 ماه و 2 روز و 16 ساعت و 8 دقيقه قبل