نبود رفیقی که
بخندم وحجم بغضم رو در خنده ام ببیند...
·
11
1392/08/27 - 23:42
دیدگاه  
سوگل

6 سال و 6 ماه و 7 روز و 20 ساعت و 21 دقيقه قبل