خنده هایم درد میکند...
·
6
1392/08/29 - 00:43
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

5 سال و 7 ماه و 28 روز و 4 ساعت و 49 دقيقه قبل
نازنین

چرا

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 8 ساعت و 53 دقيقه قبل
reza

از بس ک خوردیم از روزگار نامرد،دیگه نفسی نمونده

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 55 دقيقه قبل
نازنین

همه خوردیم زیاده کرده ....

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 54 دقيقه قبل
reza

بله،هر کس ب طریقی

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 51 دقيقه قبل
نازنین

از لحظه یی که داری لذت ببر

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 39 دقيقه قبل
reza

اگه ی سری چیزا بذاره،حتما

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 34 دقيقه قبل
نازنین

فعلا چیزیها که میگذره ... شکر

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 30 دقيقه قبل
reza

بله،شکر

5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 24 دقيقه قبل