خنده هایم درد میکند...
·
6
1392/08/29 - 00:43
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

6 سال و 6 ماه و 9 روز و 14 ساعت و 47 دقيقه قبل
نازنین

چرا

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 18 ساعت و 51 دقيقه قبل
reza

از بس ک خوردیم از روزگار نامرد،دیگه نفسی نمونده

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل
نازنین

همه خوردیم زیاده کرده ....

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 52 دقيقه قبل
reza

بله،هر کس ب طریقی

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 49 دقيقه قبل
نازنین

از لحظه یی که داری لذت ببر

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 37 دقيقه قبل
reza

اگه ی سری چیزا بذاره،حتما

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 32 دقيقه قبل
نازنین

فعلا چیزیها که میگذره ... شکر

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 28 دقيقه قبل
reza

بله،شکر

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 22 دقيقه قبل