خنده هایم درد میکند...
·
6
1392/08/29 - 00:43
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

5 سال و 9 ماه و 28 روز و 16 ساعت و 36 دقيقه قبل
نازنین

چرا

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 20 ساعت و 40 دقيقه قبل
reza

از بس ک خوردیم از روزگار نامرد،دیگه نفسی نمونده

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 42 دقيقه قبل
نازنین

همه خوردیم زیاده کرده ....

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 41 دقيقه قبل
reza

بله،هر کس ب طریقی

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 38 دقيقه قبل
نازنین

از لحظه یی که داری لذت ببر

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 26 دقيقه قبل
reza

اگه ی سری چیزا بذاره،حتما

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 21 دقيقه قبل
نازنین

فعلا چیزیها که میگذره ... شکر

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 17 دقيقه قبل
reza

بله،شکر

5 سال و 9 ماه و 24 روز و 19 ساعت و 11 دقيقه قبل