امروز تو هوا بارونی زدیم بیرون،یه عکس با چتر،وته ریش، دمپایی گرفتم،همیشه تو دلم بود،ایجور عکسی داشته باشم،ولی نمیشه گذاشتس اینجا،خخخخ
·
5
1392/08/29 - 23:07
آخرین 4 دیدگاه  
shamim

قابش کن

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 55 دقيقه قبل
reza

میخام رو سنگ حکش کنم،بزنم نما ورودی خونه؟

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 53 دقيقه قبل
shamim

اره اره

خعلی خوبه!

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 50 دقيقه قبل
reza

فک کنم دیگه کسی نیاد خونمون

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 49 دقيقه قبل
فرهـاد

موفق باشي

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 48 دقيقه قبل توسط موبایل
reza

مر30فرهاد

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 47 دقيقه قبل
shamim

شاید...

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 47 دقيقه قبل
reza

.....

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 46 دقيقه قبل
سوگل

دیگه دمپاییش چیه

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 10 دقيقه قبل
reza

اصلش دمپایی بود،اصن عکسو از این رو ب اون رو کرد

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 8 دقيقه قبل
سوگل

بعله

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 7 دقيقه قبل
reza

دمپایی بیشتر از خودم تو چشم میاد

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 5 دقيقه قبل
سوگل

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 5 دقيقه قبل
reza

خخخخخ

5 سال و 6 ماه و 16 ساعت و 4 دقيقه قبل
نازنین

ساده زیستن بهتره

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 4 ساعت و 38 دقيقه قبل
reza

تا دلتون بخاد،زندگی من ساده هس،فقط هم با آدما ساده زیست رفت وآمد میکنم

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 36 دقيقه قبل
نازنین

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 34 دقيقه قبل
reza

خخخخ،هر وقت اینجور صحنه ای بینم،خنده ام میگیره،خیلی با حاله

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 31 دقيقه قبل
نازنین

بخند تا دنیا برات بخنده

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 23 دقيقه قبل
reza

باشه،اگه روزگار اجازه بده

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 20 دقيقه قبل
نازنین

برای خودت بده

5 سال و 5 ماه و 28 روز و 3 ساعت و 13 دقيقه قبل