امروز تو هوا بارونی زدیم بیرون،یه عکس با چتر،وته ریش، دمپایی گرفتم،همیشه تو دلم بود،ایجور عکسی داشته باشم،ولی نمیشه گذاشتس اینجا،خخخخ
·
5
1392/08/29 - 23:07
آخرین 4 دیدگاه  
shamim

قابش کن

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 9 دقيقه قبل
reza

میخام رو سنگ حکش کنم،بزنم نما ورودی خونه؟

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 7 دقيقه قبل
shamim

اره اره

خعلی خوبه!

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 4 دقيقه قبل
reza

فک کنم دیگه کسی نیاد خونمون

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 3 دقيقه قبل
فرهـاد

موفق باشي

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 2 دقيقه قبل توسط موبایل
reza

مر30فرهاد

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 2 دقيقه قبل
shamim

شاید...

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت و 1 دقيقه قبل
reza

.....

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 16 ساعت قبل
سوگل

دیگه دمپاییش چیه

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 24 دقيقه قبل
reza

اصلش دمپایی بود،اصن عکسو از این رو ب اون رو کرد

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 22 دقيقه قبل
سوگل

بعله

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 21 دقيقه قبل
reza

دمپایی بیشتر از خودم تو چشم میاد

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 19 دقيقه قبل
سوگل

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 19 دقيقه قبل
reza

خخخخخ

6 سال و 6 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 18 دقيقه قبل
نازنین

ساده زیستن بهتره

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 52 دقيقه قبل
reza

تا دلتون بخاد،زندگی من ساده هس،فقط هم با آدما ساده زیست رفت وآمد میکنم

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 50 دقيقه قبل
نازنین

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 48 دقيقه قبل
reza

خخخخ،هر وقت اینجور صحنه ای بینم،خنده ام میگیره،خیلی با حاله

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 45 دقيقه قبل
نازنین

بخند تا دنیا برات بخنده

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 37 دقيقه قبل
reza

باشه،اگه روزگار اجازه بده

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل
نازنین

برای خودت بده

6 سال و 6 ماه و 5 روز و 16 ساعت و 27 دقيقه قبل