یالللللااااا....
سلام عرض میکنم....
·
7
1392/12/29 - 18:59
آخرین 4 دیدگاه  
.....

salam aziz

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 10 دقيقه قبل
سوگل

سلام

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 10 دقيقه قبل
gilda

چطوری نونااا؟

به به سوگلی جون...کوجا بودی نبودی؟

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 8 دقيقه قبل
.....

khub nistam gilda joOn u khubi?!

sogol joOn shamim gof age mishe page sheo bebandiin

mikhad ke dg nabashe

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 7 دقيقه قبل
سوگل

همينجاها

هستم ديگه

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 7 دقيقه قبل
سوگل

به جواد بگو

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل
.....

bashe mrc

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 5 دقيقه قبل
سوگل

خواهش

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 5 دقيقه قبل
gilda

چرااا خوب نیستی نونااا؟من خوبم...

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 3 دقيقه قبل
.....

gilda poste shamimo bekhun

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 4 ساعت و 2 دقيقه قبل
سوگل

نیستی

4 سال و 1 روز و 9 ساعت و 42 دقيقه قبل
هـــدی

3 ماه و 25 روز و 14 ساعت و 32 دقیقه قبل

3 سال و 11 ماه و 5 روز و 23 ساعت و 39 دقيقه قبل
Mehran

4 ماه و 4 روز...

3 سال و 10 ماه و 26 روز و 22 ساعت و 47 دقيقه قبل
000

4 ماه و 20 روز و ...

3 سال و 10 ماه و 11 روز و 10 ساعت و 13 دقيقه قبل
Mehran

3 سال و 10 ماه و 11 روز و 9 ساعت و 11 دقيقه قبل
000

5 ماه و 12 روز و 1 ساعت و 15 دقیقه قبل

3 سال و 9 ماه و 19 روز و 12 ساعت و 57 دقيقه قبل
عمو سعید

7 ماه و 8 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل

3 سال و 7 ماه و 23 روز و 5 ساعت و 40 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

8 ماه و 25 روز و 15 ساعت و 32 دقيقه قبل

3 سال و 6 ماه و 5 روز و 22 ساعت و 39 دقيقه قبل
جواد

به به چه عجب از این طرفا

3 سال و 5 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 33 دقيقه قبل
gilda

سلام جواد چطوری...؟

داشتم رد میشدم گفتم یه سری بزنم....

3 سال و 5 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 29 دقيقه قبل
جواد

سلام مرسی شما خوبی ؟

از کدوم طرف رد شدی مسیرت به اینجا خورد ؟

خلاصه خوشحال شدیم از زیارتتون

3 سال و 5 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 26 دقيقه قبل
gilda

ممنون از پیش کامپیوتر...

گفتم دیگه روشنش کنم گناه داره))))

3 سال و 5 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 17 دقيقه قبل
جواد

خسته نباشی

3 سال و 5 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 12 دقيقه قبل