غصه برای خوردن زیاد دارم... تو دیگر برایم لقمه نگیر!!!
·
8
1393/02/12 - 22:39
دیدگاه  
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

زیادی داری چرت میگی ...............!!!!!!!

6 سال و 8 ماه و 23 روز و 19 ساعت و 2 دقيقه قبل
هستی

ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺿﺎ ؟

6 سال و 8 ماه و 23 روز و 18 ساعت و 59 دقيقه قبل
shamim

6 سال و 8 ماه و 22 روز و 10 دقيقه قبل