اگه نفس میکشم واسه خاطر اونه...
از همه دست میکشم واسه خاطر اونه...

اینو بدون بعد اون دیگه عاشق نمیشم...
هر جا که اسم اون بیاد من میگم عاشــــقشــــم...
·
11
1393/02/20 - 19:09 در بدون مخاطب
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 42 دقيقه قبل
دختر آسمان

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 42 دقيقه قبل
دختر آسمان

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 36 دقيقه قبل
جواد

گروه رو اشتباه گذاشتی

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 23 دقيقه قبل
جواد

عاخه بهش نمیخوره بدون مخاطب باشه

بهش میخوره مخاطب خیلی خاصی داشته باشه

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 14 دقيقه قبل
سوگل

عه دست تو پستش نبرینا

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 14 دقيقه قبل
دختر آسمان

گذاشتم اینجا کسی شک نکنه

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 12 دقيقه قبل
دختر آسمان

آقا عاشق چیه...آهنگه والا...

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 11 دقيقه قبل
سوگل

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 9 دقيقه قبل
دختر آسمان

..سروووووووش...

خو دلم خواس اینو بذارم

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 8 دقيقه قبل
دختر آسمان

سوگل میبینی؟بزور میخوان انگ عاشقی بچسبونن بهم

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 7 دقيقه قبل
سوگل

بعله بعله انگ

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 6 دقيقه قبل
دختر آسمان

والا سروش

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 5 دقيقه قبل
دختر آسمان

...

جدی خجالت نکشم؟

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 58 دقيقه قبل
دختر آسمان

آخیش

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 23 دقيقه قبل
اشکان

تا حالا فک میکردم امشو شوشه لیپک لیلی لونه س متنش!!

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 17 دقيقه قبل توسط موبایل
دختر آسمان

اشکان منم برا خودم یه چی دیگه میخوندمش

5 سال و 4 ماه و 9 روز و 16 دقيقه قبل