عالی بود
·
6
1393/08/07 - 00:58
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

چي؟

4 سال و 9 ماه و 25 روز و 4 ساعت و 20 دقيقه قبل

چی؟

4 سال و 9 ماه و 24 روز و 18 ساعت و 8 دقيقه قبل
آرام

چی؟!!

4 سال و 9 ماه و 24 روز و 15 ساعت و 18 دقيقه قبل
سوگل

عه بعد از مدتها عکستو عوض کردی

4 سال و 9 ماه و 24 روز و 4 ساعت و 52 دقيقه قبل
Behnaz

عه بعد از چند مدت؟!

4 سال و 9 ماه و 24 روز و 4 ساعت و 51 دقيقه قبل
سوگل

خیلی مدت

4 سال و 9 ماه و 24 روز و 4 ساعت و 47 دقيقه قبل
آرام

عه من عکس خنده ه رو دوس میدارم

4 سال و 9 ماه و 23 روز و 21 ساعت و 39 دقيقه قبل
Behnaz

عه تو عکس دندون رو دوس میداری

4 سال و 9 ماه و 23 روز و 20 ساعت و 17 دقيقه قبل
آرام

آخه نقطه ضعفه خودم دندونامه

4 سال و 9 ماه و 23 روز و 11 ساعت و 12 دقيقه قبل
Behnaz

منم باید بگم دندونام فقط یکی از نقطه ضعفامه؟

اگه خرگوشی نبودن فکر کنم خوب بود

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل
آرام

نخیرم من دوسشون دارم

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 9 ساعت و 56 دقيقه قبل
سوگل

عکسو کامل بذار

تازه بد نیست که

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل
آرام

ووووووووووییییی خدا اصن بوس به دندونات

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 8 ساعت و 31 دقيقه قبل
آرام

اینم حذف شد

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 8 ساعت و 11 دقيقه قبل
سوگل

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 8 ساعت و 10 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل میبینی که

آرام این که دیگه فقط دندون بود؟!

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 55 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

خوشگل بود خب

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

خب خوبه که روت غیرت و تعصب داره

پس بی تفاوت باشه خوبه؟

پستا و کامنتاتو نبینه خوبه؟

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 52 دقيقه قبل
Behnaz

آرام

امروز زیاد مقاله نوشتی خسته شدی قربونت بشمسوگل نیمه ی پر لیوان رو میبینه؟

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 44 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

آره انقد خسته ام

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 43 دقيقه قبل
سوگل

چون خودم اینارو ندارم برام مهم شده اینقدر

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 43 دقيقه قبل
آرام

سوگلم من همیشه ام انقد مهربون نیستم

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 42 دقيقه قبل
سوگل

مارو هیچ وقت لوس نمیکنین ولی خودتون عاشق لوس شدنین پرروها

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 42 دقيقه قبل
آرام

منم کسی لوس نمیکنه والا

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 41 دقيقه قبل
سوگل

بعله ولی همینشم خوبه دیگه

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 41 دقيقه قبل
Behnaz

دارم دنبال یه دندونه دیگه میگردم

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 40 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

همین الان بهناز چیکار کرد پس

شومام که زود چسبیدی

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 40 دقيقه قبل
آرام

نه بابا خوب نیست که بعدا که نامهربون میشم بیشتر اذیت میشه بهی

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 40 دقيقه قبل
سوگل

میدونم بعد بیشتر اذیت میشیم چون عادت نداریم به اون روی سکه یا دلمون نمیخواد دوس نداریم اونجوری بشه

ولی همین کلی حال آدمو خوب میکنه

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 39 دقيقه قبل
آرام

بهی عکس نزار تو پخش بزار برا خودمسوگلی

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 38 دقيقه قبل
آرام

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 25 دقيقه قبل
آرام

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 19 دقيقه قبل
سوگلاوفففف پاچه خواری نکن دیگه

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 18 دقيقه قبل
Behnaz

من تا میام بخونم چی گفتی ده دقیقه گذشته

یکی خصوصی برات میفرستم

یکی هم خطاب میزنم میفرستم

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 17 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

نامهربونیشم واسه من مهربونیه

مگه نشنیدی میگن میخوامش با همه ی خوب و بدش

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 10 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

میدونم

من خودمم همینجورم

ولی چه فایده تهش

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 8 دقيقه قبل
سوگل

خیلی دلم پره ها

گریم گرفت

به قول آرام بوس به دو تاتون

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 1 دقيقه قبل

ایشش به همتون

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 1 دقيقه قبل
آرام

بهناز حرفه دل کاور منو زدی که جانمسوگلمدوس جون حسود ایش به خودت اصن

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 58 دقيقه قبل
Behnaz

آرام اونجوری نگا نکن

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 57 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

چش

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 51 دقيقه قبل
Behnaz

سوگلم

خوب باش

گریه هم نکن

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 49 دقيقه قبل
Behnaz

آرام کاورت دلش نمیخواد منو بغل کنه؟

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 49 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

بهناز

یهو اومد با اینکه کلی خودمو نگه داشته بودم

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 48 دقيقه قبل
Behnaz

نه گریه کن راحت باش

درباره اش هم حرف بزن

بعد که آروم شدی متوجه میشی که چه کار احمقانه ای داری میکنی و داری خودتو اذیت میکنی

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 31 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

نمیتونم دربارش حرف بزنم

دارم اذیت میشم

نمیدونم شایدم همینه که میگی احمقانس

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 29 دقيقه قبل
Behnaz

اس بده حرف بزن

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 18 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

4 سال و 9 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 13 دقيقه قبل
آرام

خودم بغلت نمیشه بکنم آیا بهی؟

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 49 دقيقه قبل
Behnaz

خب خودت که هیچی نمیگی

قربونت بشم

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 42 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

اصن تو این وقت صب نت چیکار میکنی

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 38 دقيقه قبل
Behnaz

کجا باید باشم؟

بیدار شدم برم آبادان نشد برم

تازه این ملت آزاده هم از شش صبح بیدارن مگه میشه خوابید

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 31 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

ایجونم باش باش گریه نکن ای بابا لوس

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 25 دقيقه قبل
Behnaz

اگه برم دوباره میرم بخوابم ایندفعه هندزفری میذارم میخوابم

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 19 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

خوابیدی

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 10 ساعت و 24 دقيقه قبل
Behnaz

آره

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 10 ساعت و 4 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

خوشبحالت

4 سال و 9 ماه و 6 روز و 10 ساعت قبل