بچه بودم بابام منو تا ارتفاع یکی دو متر بالاتر از خودش پرتاب میکرد و تو زمانی که میخواست منو بگیره میگفت "کپل بابا! کپل بابا!"
·
14
1393/08/08 - 01:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

5 سال و 10 ماه و 27 روز و 13 دقيقه قبل

چش گنده ی اقاجون البته بندازمت بالا زورم نمیرسه بگیرمت دیگه

5 سال و 10 ماه و 27 روز و 9 دقيقه قبل
الی

من بچه ک بودم بابام مینداختم بالا یادش میرفت بگیرتم. یبار از دستش سر خوردم با مخ خوردم زمین. بعد محسن همش بمن میگه خپل

5 سال و 10 ماه و 27 روز55 ثانيه قبل

محسن که راس میگهحاجی که بسکتبالش خوب بود چطور نگرفتت

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 58 دقيقه قبل
سوگل

الی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 58 دقيقه قبل
الی

ها سوگل؟ ن ک یادش بره ک. من اینجوری میگم.

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 56 دقيقه قبل
Behnaz

چش گنده کجا بود

چشام نرماله

بچه بودم همه ام چش بود

البته اونموقع دماغمم خیلی کوچیک تر بود بیشتر تو چشم میومد

الان خداروشکر دماغم بزرگ شده صورتم نرمال شده

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 56 دقيقه قبل
سوگل

خب این چه مدل گفتنه

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 55 دقيقه قبل
Behnaz

الی گفته بودی بهت میگن خپل ولی نگفته بودی چرا

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 54 دقيقه قبل
الی

امیر زیادی ب حاجی گیر میدیا. کو این چماق آرام

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 53 دقيقه قبل
الی

چون تپلم بعد صبا من گاز میگیرم. اونجوری میگه ک حرصم در بیاد صبا بیشتر میگه

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 52 دقيقه قبل

ما حاجیو دوس داریم هر چند سهام معدن نداد

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 51 دقيقه قبل
Behnaz

بیا الی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 50 دقيقه قبل

بعد خو محسنم کپی برابر اصل خودته خودشم خپل میشه اینجوری

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 50 دقيقه قبل
الی

مرسی بهناز

امیر من بهش میگم قلمبه

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 47 دقيقه قبل
البرز

من یادم نمیاد بابام پرتم کرده باشه !

شایدم پرتم کرده با گیجگاه اومدم زمین

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 47 دقيقه قبل توسط موبایل
سوگل

بابای منم پرتم نکرده

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 46 دقيقه قبل
سوگل

یه دوست داشتیم توی مدرسه بچه ها بهش میگفتن قلمبه

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 46 دقيقه قبل

خوب میگیبعد ایندفه اوردیش بگو هیچی واست نمیخریم دیگه اگه بت گفت خپل

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 46 دقيقه قبل
البرز

مام ی رفیق داریم بش میگیم خرسی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 45 دقيقه قبل توسط موبایل
البرز

البته کلی از فیلتر رد شده اینه

نسخه ی اصلیش ی چیز دیگه س

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 44 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

من بچه بودم خرس قهوه ای بودم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 43 دقيقه قبل

احتمالن خرسش یه پسوندم داره

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 43 دقيقه قبل
الی

من دوس دارم خپل گفتنشو امیر.

منم یادم نیست ک البرز. حاجی منو یجوری چسبونده کف زمین ک گویا با قاشق کَندنم از زمین. انقد ک فامیل یادشون مونده و جزو خاطرات با مزه شونه همیشه مرور میشه.

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 42 دقيقه قبل
سوگل

من هیچ وقت هیچی نبودم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 42 دقيقه قبل

خپلی به کارت اومده الی اونجا اگه خپل نبودی که با قاشقم جم نمیشدی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 40 دقيقه قبل
الی

من هنوزم برای محسن خپلم و برای بابام الیناز و برای باباجیم زکیه و برای مشتریا خانم ارغوانی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 39 دقيقه قبل

خانم ارغوانی خعلی با حالهالیناز حاجیو دوس دارم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 37 دقيقه قبل

خانم ار غوانی بیا یه مزون بزنیم اینجا

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 36 دقيقه قبل
الی

حاجی منو دوس داره امیر. برو ی جا دیگه پهنش کن

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 35 دقيقه قبل

کثافت منظورم اینه الیناز گفتن حاجیو دوس دارم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 33 دقيقه قبل
الی

ینی خودم یا حاجیو دوس نداری؟ منم ازت بدم میاد اصن

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 31 دقيقه قبل

الیجفتش واسه حاجی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 30 دقيقه قبل
سوگل

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل
الی

پررو

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل

12 شب به بعد بوس آزادهازت متنفرم ماچ ماچ

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 26 دقيقه قبل
الی

من خوابم. بچه پررو شدی توام

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 25 دقيقه قبل

منم خوابم شب به فنا پسماچامم بر میدارم سوئ تفاهم پیش نیاد

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 24 دقيقه قبل
سوگل

دیوی شدین

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 23 دقيقه قبل
Behnaz

امیر لوس

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 23 دقيقه قبل
الی

بزا بمونه حالا

بریم بخابیم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 20 دقيقه قبل

سوگلی دیو خیلی خوب بود مخصوصا شبا که میرفت پیش فامیل بخوابه بهی چرا لوس؟

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 19 دقيقه قبل

حالا ما دوتا بوس حاجیو کردیم شما حسودی نشو

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

کی حسوده؟

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 23 ساعت و 17 دقيقه قبل
آرام

کپل چش گنده چی بودی پس کوچولوییات ی عکس شو برام بفرست

بعد چجوری خاطرات بچگیاتون یادتونه شوماها ؟!!

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 17 ساعت و 34 دقيقه قبل
آرام

این چماق من و بده بهناز

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 17 ساعت و 34 دقيقه قبل
الی

دیوونه ها. اینجا ک من گفتم تپل بودم باید میگفتین نه بابا خیلیم خوبی

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 17 ساعت و 10 دقيقه قبل

الی دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ !

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 14 ساعت و 22 دقيقه قبل
الی

نمنه

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 13 ساعت و 37 دقيقه قبل
آرام

الی خیلیم خوبی جدی میگم

5 سال و 10 ماه و 26 روز و 7 ساعت و 19 دقيقه قبل
سوگل

پس قرار بود نری که

5 سال و 10 ماه و 22 روز و 15 ساعت و 21 دقيقه قبل
Behnaz

آرام چماقت دست الیه

الی آرام میگه خوبی یعنی خوبی

سوگلم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 12 ساعت و 39 دقيقه قبل
سوگل

خودتی؟

چه مظلومه

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 12 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

نه تغيير نكردي

قيافتو مظلوم نگه ميداري هميشه

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 10 ساعت و 46 دقيقه قبل
Behnaz

؟!

مث گربه ی شرک؟

دیوونه

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 10 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

گربه شرك چيه

منظورم اين بود كه بهت نمياد شيطون باشي

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 9 ساعت و 27 دقيقه قبل
آرام

چش درشت من دلم میخواد لهت کنم سوگلی اتفاقا خیلیم بهش میاد

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 6 ساعت و 1 دقيقه قبل
آرام

عکساتو توئ عموم نزار پاکش میکنم تو پخش میزارم برات

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 6 ساعت و 1 دقيقه قبل
سوگلاوفففف چه غیرتی

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 6 ساعت قبل
آرام

نمیتونم سیوشون کنم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگلجدا صفحشو باز کن

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 58 دقيقه قبل
آرام

بلد نیستم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 56 دقيقه قبل
سوگل

روش کلیک راست کن بعدشم اپن ایمیج این نیو تب بزن

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 55 دقيقه قبل
آرام

پاک شد

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 45 دقيقه قبل
سوگلخوش به حالش اصن

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 44 دقيقه قبل
Behnaz

آرام به کامپیوترت رحم کن سیوش نکن خراب میشه

راحت باش آرام

حالا چرا حذف کردی؟ هی اخم میکنی میترسم

خودت اون بالا گفتی عکس بذار!

نمیخواد خصوصی برام بفرستی خودم دارمشون تو سیستم!!!

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 4 ساعت و 8 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

من گفتم برا من بزار فقط سیوشون میکنم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 4 ساعت و 2 دقيقه قبل
Behnaz

شب که خوابیدی میخوام یه عکس بذارم و برم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 3 ساعت و 51 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

بزار ببین کتک میخوری یا نه

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 3 ساعت و 50 دقيقه قبل
Behnaz

چشم

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 3 ساعت و 39 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

عکس بذارم رو پروفایلم میتونی حذف کنی؟

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 3 ساعت و 3 دقيقه قبل
آرام

نزار دیگه خب من هی میگم نزار این هی داره لجبازی میکنه دهع

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 3 ساعت و 2 دقيقه قبل
Behnaz

نذاشتم که

فقط سوال کردم واسه وقتی که میخوای بری بخوابی

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 59 دقيقه قبل توسط موبایل
آرام

عوضی

5 سال و 10 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 58 دقيقه قبل