کشک شور
·
4
1393/08/27 - 13:33
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

کسی که کشک میشوره

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 27 دقيقه قبل
Behnaz

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 25 دقيقه قبل
آرام

جواد

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 21 دقيقه قبل
Behnaz

یکیشون شور نبود فکر کنم قبل من یکی شوریشو خورده بود

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 17 دقيقه قبل
آرام

اییییییییی

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 16 دقيقه قبل

کشکوقَرا

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 7 دقيقه قبل
Behnaz

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 6 دقيقه قبل
Behnaz

قَرا نمیخورم امیر

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 5 دقيقه قبل

من دوس ندارم کلا

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 5 دقيقه قبل
Behnaz

کشک شور دوس دارم

شوریشو دوس دارم بقیه شو نه

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 10 ساعت و 59 دقيقه قبل
آرام

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 10 ساعت و 58 دقيقه قبل
Shidi

قرا چیه

یه بار فک کنم یکی اینجا گفته بودا باز من یادم رف

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 10 ساعت و 26 دقيقه قبل
Behnaz

قارا

قره قروت

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 10 ساعت و 12 دقيقه قبل
Shidi

اهان

مرسی من قره قروت ک‌میخورم‌خیلی گشنم‌میشه

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 10 ساعت قبل
Behnaz

خواهش

مجبوری مگه

مهشید همون مهشید قبلی میشی که مشهد بود (فکر کنم) یا یه مهشید دیگه؟

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 9 ساعت و 45 دقيقه قبل
Shidi

اره همون‌مهشید قبلی ک مشهد بودم

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 9 ساعت و 33 دقيقه قبل
الی

کشک شیرینم مگه داریم؟

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 38 دقيقه قبل

خانم ارغوانی کشکِ اینا دیگه خیلی شورِ

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

سوال منم همین بود که الی پرسیدمهشید اون بار که بحث قارا بود من بودم که رفتیم با مریم بیرون بعد بهم داد بعد کلی میخوردم روزا همش

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 24 دقيقه قبل
سوگل

بعد بهناز پست قبلیت چی شد کوووو؟

میخواستم بیام بگم نه اینکه حالا صد سال از من بزرگتری اما دیگه بقیه کامنتاشو ندیدم

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 24 دقيقه قبل
Shidi

عه اره راس میگوی

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 6 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

مهشید

پس اون اکانتت چی شد دختر؟

الی همون که امیر گفت

کشک شور داریم

کشک نسبتا شور داریم

کشک خیلی شور داریم

منم منظورم خیلی شور بود

سوگل

برو هروقت همسن من شدی بیا

ظاهرا صفحه رو قرق کرده بودم منم حذف کردم

کامنتا اینا بود:

آرام: سن من چی؟

من: بلا به دور

آرام:

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 5 ساعت و 6 دقيقه قبل
سوگل

باشه

همه اون پستاتو حذفیدی

مچکرم

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 5 ساعت و 5 دقيقه قبل
Shidi

حذفش کردم اونو

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 5 ساعت و 4 دقيقه قبل
آرام

گفتم حذف نکن

بچه پر روی حرف گوش نکن

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 3 ساعت و 42 دقيقه قبل
Behnaz

درست رو باید انجام داد

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 27 دقيقه قبل
Behnaz

راستی

آرام!

من پرروام؟!

آرام؟!

من؟!

من که چیکار میکنم برات نمیدونم چیکار میکنم برات چیکاره چیکار میکنم برات

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 1 ساعت و 28 دقيقه قبل

بچه پروئی

5 سال و 10 ماه و 7 روز و 59 دقيقه قبل
آرام

بله پررویی

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 16 ساعت و 59 دقيقه قبل
Behnaz

من پرروام؟

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 56 دقيقه قبل
آرام

بعله

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 55 دقيقه قبل
Behnaz

چی نشون از پرروییه منه؟

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 47 دقيقه قبل
آرام

بهت گفتم پاک نکن پستاتو پاکشون کردی حرف من ارزش نداشت برات

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 44 دقيقه قبل
Behnaz

قبلیش بیشتر ارزش داشت

5 سال و 10 ماه و 6 روز و 3 ساعت و 38 دقيقه قبل
Shidi

میخواستم بگم مگ کشک شیرینم داریم بعد کامنتا رو خوندم دیدم قبلا پرسیده شده و حتی جوابم داده شده

بعد دلم کشک هم خواست

3 ماه و 4 روز و 22 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

آره منم دلم خواست واقعا

ولی فقط خیلی شور باشه

حیف

3 ماه و 4 روز و 10 ساعت و 10 دقيقه قبل
Shidi

الان با این وضعیت کرونا نمیشه خرید

3 ماه و 4 روز و 3 ساعت و 11 دقيقه قبل