دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره
·
13
1393/09/07 - 00:05
دیدگاه  
Shidi

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 22 ساعت و 21 دقيقه قبل
سوگل

هنوزم به جز تو كسي رو نداره

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 22 ساعت و 18 دقيقه قبل
دختر آسمان

تحمل نداره نباشی....

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 10 ساعت و 25 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

تحمل نداره نباشی....

3 سال و 7 ماه و 13 روز و 22 ساعت و 27 دقيقه قبل