راستی
ببخشید اگه ج کامنتای کسی و نمیدم
فعلا چند وقته حال و حوصله ندارم
ولی ب همتون
·
12
1393/09/07 - 00:06
آخرین 4 دیدگاه  
Shidiحال و حوصله داشته باش

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 22 ساعت و 18 دقيقه قبل
سوگل

خوب باش

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 22 ساعت و 14 دقيقه قبل
shamimدل تنگتم

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 21 ساعت و 1 دقيقه قبل
آرام

اصن جیگرتوووووووووو

3 سال و 7 ماه و 19 روز و 14 ساعت و 11 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

هدی جان زودتر بیااااااااااااااو ازون پستای قشنگت بزار

3 سال و 7 ماه و 13 روز و 22 ساعت و 23 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

11 روز و 20 ساعت و 58 دقيقه قبل......

3 سال و 7 ماه و 8 روز و 1 ساعت و 21 دقيقه قبل
سوگل

بیااااا دیگه

3 سال و 7 ماه و 6 روز و 1 ساعت و 46 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون

14 روز و 12 ساعت و 40 دقيقه قبل

3 سال و 7 ماه و 5 روز و 9 ساعت و 38 دقيقه قبل
رضا آلونسو جووووووووووووووووون16 روز و 18 ساعت و 7 دقيقه قبلکجایییییییییییییی ؟

3 سال و 7 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 9 دقيقه قبل