بگذار ترکت کنند....
بگذار بخواهی ونشود....
بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد..
بگذار جا خوش کنند دستانت رو به اسمان....
بگذار ارزویت براورده نشده بماند....
بگذار اشک شود دریا دریا بباری برایش....
بگذار درد شود.....
بگذار زخمش باقی بماند....
بگذار تنها بمانی و باسکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی.....
بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد....
تو اما تحمل کن.....
تو خدایت را داری... خدایی که چوبش صدا ندارد...
·
11
1393/10/03 - 01:22
دیدگاه  
سوگل

3 سال و 6 ماه و 22 روز و 21 ساعت و 42 دقيقه قبل