بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه مسئله هاست

فاضل نظری
·
15
1393/10/22 - 22:22 در شعر
دیدگاه  
نیاز

و سکوت تو جواب همه مسئله هاست ...

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 11 ساعت و 40 دقيقه قبل
سوگل

واقعا

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 11 ساعت و 39 دقيقه قبل
بهار

گريه هاي امپراطور:

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 8 ساعت و 10 دقيقه قبل