به زیر تیغش مکن آه و فغان ای دل
مبادا بر سر رحم آوری آن بی مروت را
·
9
1393/11/11 - 00:12 در شعر
پیوست عکس:
upeer.ir_upeer.ir_580852-1920x1200-Surreal-Bokeh-Water-Box.jpg
upeer.ir_upeer.ir_580852-1920x1200-Surreal-Bokeh-Water-Box.jpg · 1920x1200px, 347KB