یکی از تفریحات ناسالمی که دارم اینه که:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هروقت میریم شهر بازی چند تا پیچ و مهره با خودم میبرم هر وسیله ای که سوار میشیم به بغل دستیم که اصولا ادم ترسوییه میگم: یا خدا این دیگه از کجا باز شد ؟؟؟؟؟
دکتر هم رفتم گفتن خوب نمیشی!!
·
4
1394/03/01 - 20:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 19 ساعت و 38 دقيقه قبل
دختر آسمان

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 58 دقيقه قبل
جواد

ملیسا شمارتو ثبت کن و از خدمات پیامک پرشیا توییت استفاده کن

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 56 دقيقه قبل
دختر آسمان

جواد

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 54 دقيقه قبل
جواد

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 52 دقيقه قبل
دختر آسمان

نخند

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 51 دقيقه قبل
جواد

چش

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 51 دقيقه قبل
دختر آسمان

خوبه

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 48 دقيقه قبل
جواد

4 سال و 3 ماه و 1 روز و 18 ساعت و 42 دقيقه قبل