یکی از تفریحات ناسالمی که دارم اینه که:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هروقت میریم شهر بازی چند تا پیچ و مهره با خودم میبرم هر وسیله ای که سوار میشیم به بغل دستیم که اصولا ادم ترسوییه میگم: یا خدا این دیگه از کجا باز شد ؟؟؟؟؟
دکتر هم رفتم گفتن خوب نمیشی!!
·
4
1394/03/01 - 20:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

4 سال و 26 روز و 24 دقيقه قبل
دختر آسمان

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 44 دقيقه قبل
جواد

ملیسا شمارتو ثبت کن و از خدمات پیامک پرشیا توییت استفاده کن

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 42 دقيقه قبل
دختر آسمان

جواد

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 40 دقيقه قبل
جواد

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 38 دقيقه قبل
دختر آسمان

نخند

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 37 دقيقه قبل
جواد

چش

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 37 دقيقه قبل
دختر آسمان

خوبه

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 34 دقيقه قبل
جواد

4 سال و 25 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل