منم آن عشق بي بنيادم اينک
سکوتم مرده و فريادم اينک
دلم گنجينه صد راز پنهان
ولي گاهي به دست بادم اينک
·
13
1394/04/13 - 11:21 در مشاعره توسط موبایل
آخرین 4 دیدگاه  
نی نی

به به ... به به

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 20 ساعت و 40 دقيقه قبل
Behnaz

به به ... به به چشممون به جمالت روشن شد

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 19 ساعت و 48 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

چ عجب!

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 14 ساعت و 30 دقيقه قبل
Behnaz

از اين ورا

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 10 ساعت و 13 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

من باید بگم از این ورا

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 10 ساعت و 5 دقيقه قبل
Behnaz

مهشيد خيلي وقته نديدمت ... چطوري دختر؟؟؟؟؟

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 9 ساعت و 27 دقيقه قبل توسط موبایل
دختر آسمان

بهناز واقعاً چ عجب

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 9 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

دلم برات یه ذره شده بود بهناز

بس ک کم میبینمت

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 53 دقيقه قبل
نی نی

چه دل و قلوه هایی

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 4 دقيقه قبل
Behnaz

عه الهه هم که هست، خيلي وقت بود نديده بودمتون، خيلي ناراحت بودم اين مدت ازتون بي خبر بودم

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 1 ساعت و 42 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

نينا خودت با پاي خودت برميگردي يا به زور برت گردونيم

5 سال و 2 ماه و 22 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

نینا میخواستم بهت فوش بدمبهناز با زورش برش گردون

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 20 ساعت و 40 دقيقه قبل
Behnaz

فحشش بده

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 18 ساعت و 34 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

کصافطبهناز گفت دیگه نمیشد گوش ندمحالا بزا بیاد فوش ابداربهش میدیم

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 17 ساعت و 12 دقيقه قبل
دختر آسمان

آره بی خبریم

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

مهشيد فحش آبدار بده

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 14 ساعت و 55 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

اینجا ک نمیشهنینا بیا میخوام فحش ابدار بت بدم بیااا

5 سال و 2 ماه و 21 روز و 11 ساعت و 38 دقيقه قبل
نی نی

فداتون بشم من...عجب فوووش آبداری... سیرابم کردی

ببخشید عین (بلا نسبتم) خر سرمو گذاشتم رفتم... حذف کردم از گوشیم برنامه رو.... الان تلگرامم حذف کردم.فقط اینستا دارم... ادم شد حالم باز میام.... بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس به لپ و چالتون

5 سال و 2 ماه و 20 روز و 8 ساعت و 45 دقيقه قبل
Behnaz

يعني مهشيد که چال نداره نبايد بوسش کني؟

5 سال و 2 ماه و 20 روز و 19 دقيقه قبل توسط موبایل
دختر آسمان

جیگر همتون.با چال و بی چال

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 21 ساعت و 54 دقيقه قبل
Shidi

بهناز مرسی ک. فکر منینینا نمیبخشمت ک بین با جال ها. بی چال ها فرق گذاشتی نگفتی یکی مث من دلش میشکنهبه حالت بگ هرچه سریعتر ادم شه وگرنه میام برراااااااتاا

الهه مرسی ک به بی چال ها هم اهمیت دادی

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 14 ساعت و 47 دقيقه قبل
دختر آسمان

خودمم بی چالم خووو

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 6 دقيقه قبل
Shidi

اصن بی چالا خشگل تن

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 12 ساعت و 43 دقيقه قبل
Behnaz

فقط چال دارا، فقط ميهوووووو

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 11 ساعت و 5 دقيقه قبل توسط موبایل
Behnaz

الهه! جيگر همه تپلي ها، چه چال دارا چه بي چال ها

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 11 ساعت و 4 دقيقه قبل توسط موبایل
نی نی

ای بابا.قضیه رو چرا سیاسیش کردین گفتم لپ و چالمهشید سفارشی بوس به لپ چپ بوس به لپ راست... گاز از لپ چپ و راست... بوس بر پیشانی چونه... نیای براماااااا

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 10 ساعت و 12 دقيقه قبل
Behnaz

بقيه جاهاش بوس نميخواد؟

5 سال و 2 ماه و 19 روز و 9 ساعت و 14 دقيقه قبل توسط موبایل
دختر آسمان

5 سال و 2 ماه و 18 روز و 21 ساعت و 5 دقيقه قبل
سوگل

دیوونه ها

5 سال و 2 ماه و 18 روز و 20 ساعت و 54 دقيقه قبل
Behnaz

مهشید دقت کردی بقیه جاهاتو بوس نکرد؟

9 ماه و 8 روز و 14 ساعت و 35 دقيقه قبل
Shidi

بهناز چند روز پیش داشتم اینارو میخوندم اینقدر خندم گرفت و حالم از خودم بهم خورد)

پاکش کردم

9 ماه و 7 روز و 13 ساعت و 13 دقيقه قبل
Behnaz

شیدی کثافت چرا پاک کردی خب اینا یادگاریه

9 ماه و 7 روز و 13 ساعت و 7 دقيقه قبل
Behnaz

چیزی که مال چهارسال پیشه دیگه میراث ملی به حساب میاد

9 ماه و 7 روز و 13 ساعت و 6 دقيقه قبل
Shidi

اینا اعمال شرم اوره)باید پاک شن

9 ماه و 7 روز و 9 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

ننگ بر تو باد

9 ماه و 6 روز و 1 ساعت و 54 دقيقه قبل
نی نی

وای بچه ها اینارو خوندم .اصلا یادم نمود هیچ کدوم این مکالمه ها... الان میخام برم دونه دونه کامنت بخونم

5 ماه و 19 روز و 18 ساعت و 20 دقيقه قبل
Behnaz

باید قبل حذف کردن کامنتای چندش آور شیدی میخوندیشون

5 ماه و 17 روز و 11 ساعت و 45 دقيقه قبل
Shidi

کدوم کامنتام ؟

5 ماه و 13 روز و 28 دقيقه قبل
Shidi

عه دقت کردید من از همون موقع ها غلط تایپی داشتم؟

5 ماه و 13 روز و 24 دقيقه قبل
Behnaz

درباره بوس و تف و ماچ و ملچ ملوچ بود

5 ماه و 10 روز و 13 ساعت و 37 دقيقه قبل
Shidi

حافظه ماهی

5 ماه و 10 روز و 4 ساعت و 37 دقيقه قبل
Behnaz

من آن شیرین دلداده به عشقم

به دنبال دل فرهادم اینک

و مردم از غم هجرانت ای گل

بکن با خنده‌ای دلشادم اینک

2 ماه و 28 روز و 10 ساعت و 30 دقيقه قبل
Shidi

بیا

دلشاد شو حالا

2 ماه و 28 روز و 9 ساعت و 35 دقيقه قبل
Behnaz

این خنده است؟

من با این فحش میدم!

2 ماه و 27 روز و 21 ساعت و 38 دقيقه قبل
Shidi

فحش دادم یعنی بهت؟بیا ))

2 ماه و 27 روز و 13 ساعت و 56 دقيقه قبل
Behnaz

بیا هم خودش به تنها فحشِ

2 ماه و 25 روز و 12 ساعت و 25 دقيقه قبل
Shidi

بیا فحشه؟

خدایا:/

2 ماه و 25 روز و 9 ساعت و 10 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 25 روز و 8 ساعت و 30 دقيقه قبل
Shidi

سوگل تو هم بیا

2 ماه و 24 روز و 11 ساعت و 6 دقيقه قبل
Behnaz

نمیدونستی واقعا؟

از الی بپرس

2 ماه و 24 روز و 10 ساعت و 3 دقيقه قبل
سوگل

من هستم

2 ماه و 24 روز و 8 ساعت و 54 دقيقه قبل
Shidi

ن واقعا بهناز

اولین بار از تو شنیدم

2 ماه و 23 روز و 22 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

منم واقعا گفتم

از الی بپرس

2 ماه و 23 روز و 16 ساعت و 14 دقيقه قبل
Shidi

برو بگو الی بیا

2 ماه و 18 روز و 9 ساعت و 5 دقيقه قبل
Behnaz

خرابم من خراب رنج غربت

ولی با یاد تو آبادم اینک

منم زخمی در این زندان خاموش

مگر با وصل تو آزادم اینک

1 ماه و 22 روز و 12 ساعت و 14 دقيقه قبل
سوگل

1 ماه و 22 روز و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل
Shidi

چثدر کلمه وصل برام کنگه

1 ماه و 17 روز و 21 ساعت و 43 دقيقه قبل
Behnaz

سوگلیشیدی

1 ماه و 17 روز و 20 ساعت و 11 دقيقه قبل
Shidi

گنگه

چقدربناز

1 ماه و 17 روز و 7 ساعت و 37 دقيقه قبل
Behnaz

1 ماه و 16 روز و 19 ساعت و 42 دقيقه قبل
Behnaz

منم زخمی در این زندان خاموش

مگر با وصل تو آزادم اینک

سیه بختم کجا بر خاک افتم

که از چشم تو هم افتادم اینک

18 روز و 4 ساعت و 59 دقيقه قبل